Rondleidingen door uniek natuurgebied ‘De Hooge Weide’

Bakkum – Het is inmiddels juni, dus stelt stichting ‘De Hooge Weide’ haar natuurgebied open in de vorm van gratis wandel-excursies. Laarzen of ander waterdicht schoeisel wordt dit jaar aangeraden in verband met de hoge waterstand en dito vegetatie.

Er zijn diverse orchideeën te ontdekken zoals de rietorchis, moeraswespenorchis en keverorchis. Naast het geel van de ratelaar is wellicht ook het rood-zwart van de Sint-Jansvlinders te bewonderen. De gidsen zullen ook aandacht besteden aan een stuk lokale historie. De stichting beheert 17 hectare in Bakkum met botanische doelstelling en 97 hectare in de Castricummerpolder met weidevogeldoelstelling. Subsidies worden geheel geïnvesteerd in natuurontwikkeling.

Tine en Jan de Ruijter schonken zo’n dertig jaar geleden hun weilanden aan de stichting om de natuur een kans te geven zich te herstellen en de continuïteit van de natuurgebieden te verzekeren. De rondleidingen vinden plaats op zondag 16 juni en zondag 30 juni vanaf 11.00 uur en duren circa anderhalf uur. Het verzamelpunt is het damhek aan het eind van het Karhok. De ingang van het Karhok kunt u vinden halverwege de Achterlaan in Bakkum-Noord. Vanwege beperkte parkeergelegenheid kunt u het best per fiets komen. Graag vooraf via info@stichtingdehoogeweide.nl aanmelden. (Foto: Stichting ‘De Hooge Weide’)