Restaurant Johanna’s Hof krijgt eerste keurmerk uitgedeeld

Restaurant Johanna’s Hof krijgt eerste keurmerk uitgedeeld

Restaurant Johanna’s Hof voldoet aan de eisen van het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC). Manager Theo Groentjes kreeg daarom van wethouder Wim Swart en Edwin Steeman van het platform de eerste ‘keurmerk’-sticker uitgereikt. Het is het eerste restaurant van een hele reeks lokale restaurants waarbij wordt geïnventariseerd of ze voldoende bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking.

Hoe het staat met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking in de gemeente Castricum, gaat het PGBC – met steun van de gemeente – in de komende maanden onderzoeken. De nadruk wordt gelegd op mensen met een lichamelijke beperking, dus motorisch, visueel of auditief. Belemmeringen kunnen zijn drempels, het ontbreken van een invalidentoilet, slechte akoestiek of ongelijkmatige verlichting.

Er is voor de inventarisatie gestart met de groep restaurants; Johanna’s Hof was de eerste. Op korte termijn worden tien restauranthouders uitgenodigd om met PGBC samen te werken; de andere 30 volgen later. Actief aanmelden voor deelname kan ook, via info@pgbc.nl.

Deelnemende restaurants krijgen tijdens het bezoek, indien nodig, praktische tips om de toegankelijkheid te verbeteren. De restaurants die volgens het PGBC voldoende toegankelijk en bruikbaar zijn, krijgen bij wijze van (onofficieel) keurmerk, een sticker. Zij kunnen zich daarmee profileren. De gemeente en PGBC besteden vervolgens aandacht aan het project en de (positieve) uitkomsten ervan.

Foto: Wethouder Swart (l) en naast hem Edwin Steeman hebben het keurmerk overhandigd aan Theo Groentjes (tweede van rechts) temidden van de andere leden van het Platform Gehandicaptenbeleid