Respons op Gezondheidsmonitor hoger dan verwacht

Regio – Inwoners van Noord-Holland-Noord lijken meer bereid te zijn om deel te nemen aan gezondheidsonderzoek dan was verwacht. Dat blijkt uit de tussentijdse respons van de GGD Gezondheidsmonitor 2020. Ruim 16.000 inwoners hebben de vragenlijst van dit onderzoek ingevuld. Vooral inwoners van 60 tot 80 jaar hebben goed gereageerd.

Toch vraagt GGD Hollands Noorden aan de mensen die afgelopen week een tweede herinneringsbrief hebben ontvangen, om alsnog de vragenlijst in te vullen, online of op papier. Zo’n 65% procent van de aangeschreven inwoners heeft nog niet gereageerd op de oproep om deel te nemen. ,,We hopen met name dat inwoners in de leeftijd van 18 tot 40 jaar nog reageren, vooral mannen, aldus epidemioloog en projectleider Mandy van den Brink.”

Elke ‘stem’ draagt bij

Juist in deze coronatijd hoort de GGD graag hoe het met de inwoners van Noord-Holland-Noord gaat. Daarom is het belangrijk dat de respons op het onderzoek toeneemt. De GGD Gezondheidsmonitor levert informatie op over een breed scala aan gezondheidsaspecten. Denk aan voeding, roken, eenzaamheidsgevoelens, mantelzorg, vrijwilligerswerk, lichamelijke beperkingen en geluidshinder. Insturen van een vragenlijst kan nog tot december.

Voor een gezonde toekomst

Van den Brink geeft aan waarom de GGD Gezondheidsmonitor een belangrijk instrument is: ,,We vergelijken de resultaten met eerdere jaren, om trends te signaleren. Ook gebruiken we de resultaten om per gemeente te bekijken wat er nodig is om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor eenzaamheid in de buurt of een beweegvriendelijke woonomgeving. Door het invullen van de vragenlijst kunnen inwoners invloed uitoefenen op het toekomstige gezondheidsbeleid. Hoe meer mensen meedoen, hoe betrouwbaarder en representatiever de onderzoeksresultaten. Wie de vragenlijst online invult, ontvangt als bedankje direct – als hij of zij dat wil – een persoonlijk gezondheidsadvies.”

Landelijke samenwerking

De GGD Gezondheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van de zeventien gemeenten in Noord-Holland-Noord. In deze regio zijn willekeurig ruim 46.500 inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek gelijktijdig uit. Door samenwerking van de GGD’en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek ook informatie op voor landelijk beleid. De resultaten worden medio 2021 bekendgemaakt.

Meer informatie over de GGD Gezondheidsmonitor 2020 is op www.ggdhn.nl/GM2020 te vinden. (Foto: aangeleverd)