Remkes krijgt handtekeningen tegen bezuinigingen Landschap Noord-Holland

Regio – ,,Hier is het laatste woord nog niet over gezegd”, zei Commissaris van de Koning Remkes bij de overhandiging van bijna 17.000 handtekeningen. Hij doelde op de campagne ‘Houd de natuur open’ tegen de bezuinigingen van 1,5 miljoen euro op het werk van Landschap Noord-Holland. De handtekeningen werden 11 november door twee boswachters en directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland aangeboden. Een amendement van 50Plus, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie en SGP om de subsidie voor Landschap Noord-Holland te handhaven haalde het niet. Een motie van de coalitiepartijen D66 en PvdA die wel werd aangenomen, geeft Landschap Noord-Holland de mogelijkheid haar uitzonderingspositie nader te onderbouwen. De PvdA: ,,Als het Landschap haar taken niet meer goed kan vervullen vanwege de bezuinigingen, dan moet de provincie direct ingrijpen. Natuurbeheer is een kerntaak van de provincie, daar horen voldoende middelen bij.” De campagne van Landschap Noord-Holland heeft veel aandacht gekregen. De Commissaris van de Koning deed de suggestie de financiering van het natuurbeheer tot onderwerp van de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 te maken. Die handschoen pakt Landschap Noord-Holland op.