Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Samen zorgen voor veiligheid

Regio – De colleges van burgemeester en wethouders van vijftien gemeenten in Noord-Holland-Noord hebben de nieuwe regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland-Noord 2020-2023 vastgesteld. Met de visie ‘Samen zorgen voor veiligheid’ zetten ze een belangrijke stap in de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland en komen overal voor. Dit heeft grote gevolgen voor het welzijn van de betrokken personen en voor de maatschappij in zijn geheel. Het zijn hardnekkige problemen die vaak van generatie op generatie worden overgedragen. De afgelopen periode zijn er veel stappen gezet om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versterken. De nieuwe visie zorgt dat partijen nog beter samen kunnen werken.

Samenwerken helpt

Voor goede hulpverlening is het belangrijk dat alle partijen dezelfde taal spreken en goed samenwerken. Zo kan er snel en effectief hulp worden geboden. De gezamenlijke visie zorgt voor één manier van werken. De regiovisie is gemaakt samen met ketenpartners en gemeenten. Ook hebben ervaringsdeskundigen, voormalig slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, meegedacht. Hierdoor sluit de visie goed aan bij wat nodig is om de problemen aan te pakken.

Een duidelijk visie

De verbinding tussen professionals die werken op het gebied van de zorg en op het gebied van veiligheid krijgt meer aandacht. Ook is het streven dat het makkelijker wordt om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Alle ambities zijn gericht op het voorkomen, het eerder signaleren en het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook besteedt men aandacht aan een aantal kwetsbare doelgroepen zoals slachtoffers van ouderenmishandeling en kinderen in kwetsbare opvoedsituaties. Ervaringsdeskundigen blijven betrokken bij de ontwikkeling van de hulpverlening. Komend najaar wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraden. Nadat zij de visie vaststellen, wordt een actieplan opgesteld. Daarin staat welke gezamenlijke acties en activiteiten nodig zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.

Wat te doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Huiselijk geweld kan op veel verschillende manieren voorkomen. U kunt denken aan (fysieke of psychische) mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Iedereen die zich thuis niet veilig voelt of zich zorgen maakt over de veiligheid van iemand in de omgeving, kan bellen met Veilig Thuis. Dit is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis geeft informatie, advies en ondersteuning, maar opereert ook als meldpunt. De organisatie is gratis te bereiken via nummer 0800 2000. Via www.veiligthuisnhn.nl kan bovendien gratis en anoniem met een medewerker worden gechat voor advies. De chat is open van 09.00 tot 17.00 uur. Tips om geweld te bespreken staan op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl en bij direct gevaar dient altijd 112 te worden gebeld. (Foto: Victoria Borodinova via Pixabay)