Regionaal Omgevingsbeeld vastgesteld

De zeven gemeenten in de Regio Alkmaar, waaronder Castricum, hebben het Regionaal Omgevingsbeeld vastgesteld. Regio Alkmaar is een veelzijdige regio; van duinen tot verkaveling, zee, kanalen en cultureel landschap, steden en dorpen en van deze diversiteit wil de Regio gebruik maken. Het Omgevingsbeeld heeft dan ook de toepasselijke naam ‘Diversiteit als Troef’ gekregen. In het Omgevingsbeeld staan onder andere de ontwikkelingen in de Regio op het gebied van duurzaamheid, economie, sociale- en ruimtelijke ontwikkelingen. De regiogemeenten hebben gezamenlijk drie nieuwe ambities uitgesproken: het gezonde landschap, de ondernemende regio en kernen met eigen woonkwaliteiten.

Tijdens het opstellen van het omgevingsbeeld heeft de Regio begin 2017 twee bijeenkomsten gehouden voor organisaties uit de regiogemeenten. Zo dachten onder meer woningbouwcoöperaties, milieu- en natuurorganisaties en LTO mee. Daarnaast zijn er diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de gemeenteraden in de Regio Alkmaar. Het Regionaal Omgevingsbeeld is te vinden op www.regioalkmaar.nl.