Reële kans op hospice in Limmen

Castricum/Limmen – De Stichting Hospice Castricum is al ruim zes jaar op zoek naar een locatie voor de vestiging van een kleinschalig hospice. Mede door de wisselingen in het gemeentebestuur kon de doelstelling nog niet worden verwezenlijkt. Het ziet er nu naar uit dat alle partijen akkoord kunnen gaan met nieuwbouw op een braakliggend terrein in Limmen.

Door Hans Boot

Het bestuur van de Stichting Hospice Castricum ging in 2014 enthousiast van start om gelden en vrijwilligers te werven en hoopte binnen afzienbare tijd binnen de gemeentegrens een hospice te realiseren. Hans Admiraal is penningmeester vanaf het eerste uur. Hij vertelt: ,,We hebben allerlei mogelijkheden onderzocht, zoals het Witte Kerkje op Dijk en Duin, het voormalige Rode Kruisgebouw aan de Van Speykkade en het huren van appartementen in verzorgingshuis De Boogaert, maar al deze opties bleken ofwel financieel niet haalbaar of om andere redenen niet realiseerbaar te zijn.”

Prachtig voorstel

Voorzitter Harko Lautenbach vult aan: ,,Zo’n tweeënhalf jaar geleden dachten we eruit te zijn. Ondernemer Driessen uit Limmen kwam met een prachtig voorstel om het hospice in de vorm van een boerderij-achtig gebouw neer te zetten op zijn weiland tegenover het onderkomen van Oud Limmen aan de Schoolweg. Hij was bereid om de bouw volledig te financieren en het hospice aan ons te verhuren. Omdat het gemeentebestuur bebouwing van agrarische grond afwees, werd het plan echter helaas naar de prullenbak verwezen.”

Dampegheest

Daarna bleef het weer een tijd stil, zoals secretaris Henny te Beest toelicht: ,,We konden weer opnieuw beginnen met als nadeel dat er net een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad waren geïnstalleerd. Ondertussen hebben we echter niet stilgezeten en zijn nog bezig geweest met een plek in de buurt van verzorgingshuis De Cameren. Ongeveer een half jaar geleden kwam de locatie Dampegheest in beeld. Dit betreft het terrein van de gemeente aan het eind van ‘t Kieftenland, waar zich tot 2013 het openluchtzwembad bevond. We hebben daarover gesproken met een ambtenaar en gebleken is dat het gemeentebestuur zich hiervoor sterk wil maken.”

Redelijke prijs

Admiraal zegt daarop dat genoemde ondernemer voor realisatie van het gebouw zal zorgen, maar voegt daaraan toe: ,,Naast de goedkeuring van de gemeente is het nog wel zaak om de grond tegen een redelijke prijs te verwerven. Stichting Eigen Woningbezit Castricum is bereid gevonden eigenaar van deze grond te worden ten behoeve van het hospice. Als we daar uit zijn, kunnen we met een architect aan de slag.”

Vrij uitzicht

Alles valt of staat dus met een welwillende medewerking van het gemeentebestuur om deze voor Castricum zo belangrijke voorziening te verwezenlijken. Daarvoor zal het vigerende bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. Tot slot laat voorzitter Lautenbach weten: ,,Wij kunnen volstaan met een oppervlakte van 2000 m2 links van het voormalige zwembadterrein en grenzend aan het water. Daarbij denken we aan vijf kamers met vrij uitzicht over de landerijen. Kortom het is een geweldige plek voor een hospice. Zodra de grond is verworven hopen we dat dit er binnen twee jaar staat.”

Op de foto:
Het stichtingsbestuur op de locatie Dampegheest. Van links naar rechts: Henny te Beest, Harko Lautenbach en Hans Admiraal. Foto Hans Boot