Recreatie Akersloot moet beter

Op initiatief van Rob Dekker van de VVD wordt donderdagavond gesproken over het recreëren in Akersloot, want dat is niet bepaald ideaal. Er zijn wel ligweides, oevers en kades, maar een goede mogelijkheid om pootje te baden of te zwemmen is er niet. De keuze aan terrassen is bovendien beperkt.
Het Alkmaardermeer is één van de laatst overgebleven grote wateroppervlakte in Noord-Holland. Met ruim 660 hectare vinden veel watersportliefhebbers de weg naar de gemeente. Aan de oevers van dit uitgerekte meer zijn slechts enkele plekken waar door inwoners en dagrecreanten gerecreëerd kan worden. De meest geschikte plekken voor zwemrecreatie liggen nu in Uitgeest. De bestaande recreatieplekken in Akersloot zijn nu gesitueerd bij de Uiterdam, De Hoorne en de Woudhaven. Alleen De Hoorne is geschikt voor zwemrecreatie. Deze laatste locatie kan met aanpassingen aan de dijk, of andere steigers een breed publiek bedienen. Met de een brainstormsessie donderdagavond wil de VVD de meningen van raadsleden en andere geïnteresseerden peilen.
Rob Dekker ,,Een open discussie hoe wij gezamenlijk de oostgrens van onze gemeente kunnen herinrichten. Wij hebben hierover onze ideeën, maar willen graag komen tot een breed gedragen plan. Tijdens behandeling van dit onderwerp, zullen wij onze initiële plannen presenteren en gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Wanneer we als raad tot visie op dit gebied kunnen komen, zouden we graag het RAUM, die het gebied in beheer heeft, uitnodigen om in gesprek te gaan over onze ideeën. Ook kunnen we wethouder Rood, lid van het AB van het RAUM, vragen deze visie uit te dragen in het bestuur van het RAUM.”