Rapport grondwaarden oud zwembad al eerder gedeeld

Het door CKenG gevraagde rapport over de grondwaarden van het voormalige zwembadterrein is al in het bezit van de gemeenteraad. Het gaat om het document met de naam ‘Scenario analyse grondwaarde’ dat oktober vorig jaar aan de gemeenteraad is verstrekt. Eerder deze maand kwam het onderwerp aan de orde in de gemeenteraad bij de bespreking van het haalbaarheidsonderzoek naar een zwemvoorziening in Castricum. Het college heeft de gemeenteraad bericht over het feit dat het rapport al was gedeeld en het nogmaals toegezonden.