Rabobank geeft Stimuleringsfonds Alkmaar extra impuls

Regio – Begin juli stelde de gemeente Alkmaar in het kader van coronamaatregelen een Stimuleringsfonds van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Dit is bedoeld om de lokale economie te versterken door nieuwe initiatieven op het gebied van ondernemen, cultuur en sport te ondersteunen. Rabobank Alkmaar e.o. omarmt dit initiatief. De bank moedigt ondernemers aan een beroep te doen op de mogelijkheden van ondersteuning door de Rabobank via een aanvraag coöperatief dividend.

,,Hiermee kunnen we initiatiefnemers wellicht net dat laatste zetje geven voor een succesvolle aanvraag bij het Stimuleringsfonds en daarmee een positieve impuls geven aan het realiseren van kansrijke initiatieven die de lokale en regionale economie kunnen versterken”, aldus Gideon Nijemanting, directeur Bedrijven bij Rabobank Alkmaar e.o.

Een mooi project, maar niet de middelen? ,,Rabobank Alkmaar e.o. wil als coöperatieve bank graag een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling in de regio door mooie maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Nu er allerlei initiatieven worden ingediend bij het Stimuleringsfonds die mogelijk behoefte hebben aan cofinanciering, zou Rabobank die cofinancier kunnen zijn ”, aldus Nijemanting. ,,Hebben initiatiefnemers dus een goed idee, maar niet de middelen? Is het financiële plaatje voor een aanvraag bij het Stimuleringsfonds nog niet rond? Dan zijn ze dus welkom om een aanvraag bij ons in te dienen”, zo nodigt Nijemanting uit.

Rabobank Alkmaar e.o. ondersteunt met bijna 1 miljoen euro projecten en initiatieven in onze regio die bijdragen aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling, inclusief duurzame initiatieven. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan collectieve thema’s zoals ondernemerschap en innovatie. Via www.rabobank.nl/alkmaar kunnen initiatiefnemers meer informatie hierover vinden en een aanvraag voor ondersteuning indienen.