Raadsleden willen debat over onderwijs

‘Wethouder kiest verkeerde volgorde’

Castricum –  De aankoop van de Maranathakerk voor de vestiging van het Supreme College heeft vragen opgeroepen bij de fracties van CKenG en de VVD. Dat geldt ook voor de eventuele komst van een Europese School. Via een motie roepen genoemde partijen op tot een onderwijsvisie.

Het antwoord van onderwijswethouder Ron de Haan in deze krant van vorige week over de aankoop van de Maranathakerk klonk zo simpel: „De aankoop heeft plaatsgevonden binnen het mandaat van burgemeester en wethouders voor strategische (grond)aankopen. Er is hiervoor dus geen goedkeuring vereist van de gemeenteraad.”

Fractievoorzitter Roel Beems van CKenG denkt daar anders over: „De wethouder kiest voor de verkeerde volgorde. Hij moet eerst in gesprek gaan met de gemeenteraad en bij een meerderheid mag hij gaan uitvoeren. De plannen mogen dan wel globaal in het Integraal HuisvestingsPlan Onderwijsvoorzieningen staan, maar komen in geen enkel verkiezingsprogramma voor en staan ook niet in het raadsprogramma. Ik wil ook uitzoeken of er in dit geval geen mandaat nodig is. Je bent er namelijk niet met een miljoen, omdat er nog allerlei kosten bijkomen.”

Huisartsenpraktijk

Beems geeft aan waarom hij niet gecharmeerd is van het Supreme College: „Het is een excentrieke vorm van onderwijs dat een speeltje is van schoolbesturen. Ik verwacht dat hier voornamelijk leerlingen van buiten Castricum in worden gehuisvest, dus wie maak je hier uit Castricum blij mee? En waarom in deze kerk? De Montessorischool aan De Koekoeksbloem komt vrij, dus breng die 30 tot 50 scholieren daarin onder!”

De lokale partij heeft meerdere keren laten blijken dat de Maranatha een prima plek zou zijn voor een nieuw onderkomen van de huisartsen aan de Cieweg. „Die praktijk barst uit zijn voegen en wil zelf ook graag naar het kerkgebouw. Je zou dat eventueel kunnen combineren met een andere maatschappelijke voorziening of bijvoorbeeld appartementen. Je maakt daarmee de weg ook vrij voor de plannen rondom de Corso Bioscoop”, aldus Beems.

Motie

De fractievoorzitter is ook niet te spreken over de manier waarop de wethouder met het zoeken naar een locatie voor de Europese School omgaat: „Ook daarvoor is geen opdracht gegeven vanuit de raad. Laten we die kostbare grond op het terrein van Vitesse ’22, behouden en, als die ooit al beschikbaar zou komen, gebruiken voor het bouwen van woningen.” Inmiddels heeft CKenG naar aanleiding van de voorgenomen aankoop van de Maranathakerk elf vragen aan burgemeester en wethouders gesteld.


Omdat de VVD de zorgen van Beems deelt, heeft deze partij het initiatief genomen voor het indienen van een motie om een discussie op gang te brengen over de toekomst van het Castricumse onderwijs. Raadslid Andries de Rooij: „In deze motie wordt het college opgeroepen om te komen tot een gemeentelijke onderwijsvisie (reikwijdte 0-18 jaar). Breng in kaart wat de voor- en nadelen zijn van het huisvesten van diverse onderwijsinstellingen binnen de gemeente. Het kan best zijn dat de raad daarna vol achter de wethouder gaat staan om de Europese School binnen te halen. Het omgekeerde kan echter natuurlijk ook. Deze motie wordt ondersteund door CKenG en ik verwacht dat meerdere partijen zich hierbij aansluiten.”

Reactie Vitesse ’22 op Europese School

Het bestuur van de voetbalclub heeft kortgeleden vergaderd over de suggesties die in de media zijn gedaan om de nieuwe Europese School binnen het sportcomplex te realiseren. Secretaris Fons Lute zegt hierover: „Het bestuur verwacht op korte termijn geen serieuze ontwikkelingen rondom de Europese School. Wij vinden het echter onfatsoenlijk dat de politiek, inclusief de wethouder, voortdurend uit de heup lijkt te schieten met plannetjes om ons complex voor iets heel anders te bestemmen. Als bestuur van Vitesse’22 vinden wij een goede relatie met het gemeentebestuur belangrijk. Maar erg wederzijds lijkt die relatie helaas niet te zijn. Blijkbaar is voor de politiek alles beter dan met veel inzet en plezier sporten aan de voet van de duinen.”

Tekst en foto: Hans Boot