Raadhuisplein wordt heringericht

Watervoorziening werkt al jaren niet meer

Castricum – Naar aanleiding van het bouwplan voor appartementen naast het gemeentehuis en het pleidooi van een omwonende, is de gemeenteraad afgelopen donderdag akkoord gegaan met het vergroenen van het Raadhuisplein zodra de woningbouw is opgeleverd.

Hans Boot

Op 21 september jl. heeft de VVD met ondertekening van zeven andere partijen een motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen met een voorstel te komen voor de herinrichting van het Raadhuisplein. Geconstateerd is dat het plein na het verplaatsen van de hoofdingang bij de uitbreiding van het gemeentehuis haar functie heeft verloren, de aanwezige fontein al jaren niet werkt en leveranciers nu willekeurige plekken op het plein zoeken om te parkeren. Daarnaast hebben de bewoners van de aangrenzende appartementen aangegeven een groene omgeving te missen en zou het verwijderen van onnodige bestrating/verharding in het kader van de actie ‘steenbreek’ van harte welkom zijn.

Fractievoorzitter Rob Dekker van de VVD licht toe: ,,In 2017 hebben we een eerdere motie ingediend vanwege de wanordelijke parkeersituatie op het plein. Het is een vergeten hoek nu het hele winkelcentrum is opgeknapt. Bovendien is volgens een preadvies van het college het gebied rondom Geesterhage een aandachtsgebied voor hitteoverlast, droogte en wateroverlast. Ook noem ik nog even Hielke Weda, bewoner van de Geesterduinweg, die tijdens de raadsvergadering van 1 juni van dit jaar, na de behandeling van het ruimtelijk kader van het woningbouwplan ‘Eerste Kwartier’, insprak en een pleidooi hield voor het creëren van een groene ontmoetingsplek met bankjes en speeltoestellen op het nu saaie plein. Ook dit heeft ertoe geleid dat de motie donderdagavond unaniem is aangenomen.”

Kunstwerk

Omdat er op dit moment nog geen zinnig woord is te zeggen over de start bouw van genoemd woningbouwplan, wordt de herinrichting van het plein niet voor eind 2021 verwacht. Daarbij is de handhaving of verplaatsing van het aanwezige kunstwerk nog wel een belangrijk aandachtspunt. Tino Klein, commissielid van Forza! Castricum en vroegere gemeenteambtenaar, weet daar nog het volgende over te vertellen: ,,Je mag het geen fontein noemen, maar ‘een schaal van overvloed’. Onder het kunstwerk zit een waterkelder en het was de bedoeling dat het water daaruit werd opgepompt, zodat het in de schaal kon stromen. Omdat dit niet goed werkte werd de watervoorziening aangesloten op het gemeentehuis, met als gevolg te weinig waterdruk in het gebouw. De keuze was toen: óf een werkend kunstwerk óf koffie voor de ambtenaren. Op het plein vloeit vanaf dat moment geen druppel water meer…”