Raad wil afvalstoffenheffing niet verhogen

Castricum – In een commissievergadering van afgelopen donderdagavond werd met betrekking tot de begroting 2023 een amendement behandeld met het voorstel om de tarieven voor de afvalstoffen niet te laten stijgen. Het amendement werd breed gesteund, waarbij werd uitgesproken dat de bewoners beloond mogen worden voor de wijze waarop zij het afval scheiden.

Door Hans Boot

Voor de inhoudelijke bespreking van begrotingsprogramma 4 dienden de VVD en Lokaal Vitaal het amendement Afvalstoffenheffing in. Daarin werd geconstateerd dat in de begroting voor 2023 wordt voorgesteld de tarieven voor afvalstoffen dat jaar met 2,4% te laten stijgen. Dat resulteert in een extra opbrengst van circa € 104.000,- ten opzichte van 2022. Omdat in 2021 een positief saldo is gerealiseerd van € 140.000 – wat feitelijk betekent dat inwoners in dat jaar te veel belasting hebben betaald – zijn de indieners van het amendement van oordeel dat dit positieve resultaat voor een groot deel kan worden teruggegeven door af te zien van de voorgestelde tarievenstijging.

In de commissievergadering van donderdagavond gaf voorzitter Elize Bon (CDA) als eerste het woord aan Martin Coenen (VVD) namens de indieners. Hij benadrukte nog eens ‘dat de teruggave van het teveel betaalde aan de bewoners de enige achtergrond van het amendement is en geen onderwerp van discussie mag zijn.’

Dat werd beaamd door Aart Waterman (GroenLinks) die het amendement ‘sympathiek’ noemde en zei: ,,Het laag houden van deze lasten draagt bij aan het ontzien van de laagstbetaalden. In mijn ogen kan het amendement nog wel wat degelijker, omdat het een eenmalige actie betreft.’’

Commissielid Ivo van Donselaar (CDA) miste in het verhaal nog wat ambitie en vond ‘dat er nog wel wat stappen gemaakt konden worden op het gebied van milieu.’

Financieel gesloten systeem

Grote bijval kwam er ook van Mariska El Ouni (D66) en Florence Eijck (PvdA). Zij stelden dat Castricum goed op weg is met de afvalscheiding en de inwoners daarvoor best beloond mogen worden. Het zou daarom vreemd zijn als zij volgend jaar een verhoging krijgen.

Verder bleek uit de discussies dat GroenLinks en CDA willen dat de inwoners nog wat meer invloed krijgen op hun eigen tarief door de vaste kosten, die nu 85% van het geheel vormen, te verlagen naar 80%. Daarnaast zou je volgens deze partijen nog meer geld kunnen besparen door nog beter te scheiden en het restafval minder vaak aan te bieden. Elize Bon: ,,Volgend jaar gaan we als raad weer kijken hoe we de ambitie om van 100kg naar 30 kg restafval te komen, dichterbij brengen op basis van de evaluatie aan het eind van het eerste kwartaal.’’

Nadat ook Ron de Haan (De VrijeLijst) het amendement steunde, reageerde portefeuillehouder Roel Beems (Lokaal Vitaal) als volgt: ,,De afvalheffing is een financieel gesloten systeem dat te allen tijde moet kloppen. We krijgen wel voortdurend te maken met kostenstijgingen, dus misschien is het verstandig dat er gaandeweg 2023 wordt teruggegaan naar de raad om te kijken of de tarieven in 2024 alsnog omhoog moeten.’’ Het besluit over betreffend amendement staat gepland voor de raadsvergadering van 10 november. (Archieffoto: Hans Boot)