Provincie verbiedt vuurwerk in stiltegebieden definitief

Regio – Provinciale Staten van Noord-Holland hebben afgelopen donderdag ingestemd met een voorstel van de Partij voor de Dieren om vuurwerk in zogenaamde stiltegebieden definitief onmogelijk te maken. Een stiltegebied is gericht op het bewaken van rust en natuurlijke geluiden van flora en fauna, maar tot donderdag was het in de praktijk nog mogelijk om in het gebied vuurwerk af te steken. Het verbod is nu vastgelegd in de nieuwe, veelbesproken Omgevingsverordening van provincie Noord-Holland. In eerste instantie was nog met een ontheffing mogelijk om toch vuurwerk in stiltegebieden af te steken, maar de Partij voor de Dieren maakt daar nu een eind aan.

Statenlid Ines Kostic (PvdD): ,,Stiltegebieden zijn schaarse stukjes Noord-Holland waar mens en dier echt rust kunnen vinden. Dat moet je koesteren, niet verknallen door vuurwerkfeestjes mogelijk te maken. Vuurwerk is bovendien zeer milieuonvriendelijk en een meerderheid van burgers wil een algemeen vuurwerkverbod. Dit is een belangrijke stap in bescherming van een gezonde en groene leefomgeving.” Omdat de stemming digitaal heeft moeten plaatsvinden, is de stemming deze week pas definitief, nadat de Statenleden hun stem ook per post hebben bevestigd. De maatregel heeft voor Castricum betrekking op het duingebied. (Foto: Pixabay)