Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg Castricum

ProRail in memo aan gemeenteraad: ‘Oplossing overweg voorwaarde voor meer treinen’

Castricum – ProRail noemt een oplossing voor de overweg aan de Beverwijkerstraatweg een voorwaarde om meer treinen te laten rijden. Dat staat in een memo die aan de raad is verzonden. Politici en omwonenden roepen op om ‘politieke wil te tonen’ en niet blind te varen op het rapport. ,,Het is bar en boos dat de onderbouwing nu pas bij ons is. Het college is verantwoordelijk voor deze slechte procesregie.’’

Door Ans Pelzer

Harold Ebels (D66) noemt de memo, zoals hij die schriftelijk heeft ontvangen, ‘onnavolgbaar en onbevredigend’. ,,De conclusie van ProRail is dat een gelijkvloerse variant onverenigbaar is met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Het is bar en boos dat de onderbouwing nu pas bij ons is, enkele dagen voor de commissievergadering. Zo laat, en na zo veel aandringen. Ook hebben betrokken inwoners hierover geen beschikking gehad. Die informatie hebben zij niet bij hun stellingname en inspraakreactie kunnen betrekken. Ons college is verantwoordelijk voor deze slechte procesregie.’’

‘Geen onderbouwing’

In de presentatie die woensdag wordt gegeven spreekt ProRail over veiligheidsrisico’s, zonder dat er cijfermatige gegevens gedeeld worden. Ebels: ,,Per saldo kan een buitenstaander de conclusies niet controleren. Zonder enige inhoudelijke onderbouwing wordt in de memo gesteld dat het naar voren halen van ERTMS (European Rail Traffic Management System), de internationale standaard voor treinbeveiliging, voor 2040 niet mogelijk is. Veel is onduidelijk en oncontroleerbaar. En dan wordt van de raad gevraagd nu eindelijk eens een heldere koers te bepalen.’’

Langetermijnoplossing

Het gedeeltelijk afsluiten van de Dorpsstraat wordt noodzakelijk geacht om de spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg veiliger te maken. De tunnel is op termijn volgens zeggen ‘noodzakelijk’ omdat er in de toekomst meer treinen gaan rijden. In die hoeveelheid aan onderzoeken, plannen en opmerkingen is het lastig door de bomen het bos te zien. De situatie bij de Beverwijkerstraatweg is al lange tijd onderwerp van gesprek en het aantal rapporten over de kwestie is bijna niet meer te tellen. Bij het voorliggende besluit van het college over de knip in de Dorpsstraat en de oplossing voor de lange termijn worden veel vragen gesteld over het proces. Wie heeft er mee kunnen praten, hoe en wanneer? En waar zijn deze besluiten eigenlijk op gebaseerd?

‘Duidelijkheid nodig’

Gerrit Krouwel (VVD) laat weten eerst met zijn fractie te willen spreken alvorens hij in de krant wil reageren. Helderheid moet voorop staan. ,,We willen meer duidelijkheid krijgen over de onmogelijkheid van een gelijkvloerse overweg. Ook moeten, voor we verder gaan, alle belanghebbenden volledig geïnformeerd zijn en in de gelegenheid gesteld worden om hun mening te geven. De raad kan alleen besluiten als alle uitgangspunten duidelijk zijn.’’

‘Allerlei opties mogelijk’

Dat vindt ook Dave van Ooijen, een betrokken inwoner die zich verdiept heeft in de situatie rond het spoor. ,,Wat ik vraag van het College? Dat alle informatie boven tafel komt. Dat betekent dat we geïnformeerd moeten worden over alle opties die er zijn. Nu worden er in de rapporten uitgangspunten als feiten gepresenteerd die dat niet zijn. Zo gaat alles uit van een voorgenomen dienstregeling van ProRail bij de invoering van PHS. Dan moeten er tien treinen per uur gaan rijden. Ik snap ook dat dat niet kan bij de Beverwijkerstraatweg. Maar de optie om minder treinen door Castricum te laten rijden door de Kennemerlijn (deels) in te korten tot Uitgeest – met een aansluitende overstap op intercity’s wordt niet eens besproken.

Dave van Oijen. (Foto: Ans Pelzer)

Als de sprinter van de Kennemerlijn wordt ingekort, kan PHS vanaf 2030 gaan rijden als een gelijkvloerse overweg worden gehandhaafd. Met acht treinen per uur in beide richtingen is er geen veiligheidsprobleem meer. Dan hebben we natuurlijke nog wel de overige maatregelen waar telkens over wordt gesproken.’’ Volgens Van Ooien zijn er ‘allerlei opties mogelijk’ maar die worden niet meegenomen in de rapporten van ProRail. ,,Het College en de Raad zouden politieke wil kunnen tonen door te eisen dat al die verschillende varianten boven tafel komen. Dus ook aan welke knoppen je kunt draaien om het anders in te richten. Laat ProRail dan maar aantonen dat het niet kan.’’

Het college heeft nog niet gereageerd op de memo. Woensdag geeft ProRail, op uitdrukkelijk verzoek van de raad en omwonenden, om 19.15 uur een presentatie in het gemeentehuis.

Frank Brakenhoff, bewoner uit de omgeving Verzetsheldenbuurt: ,,We zitten niet te wachten op eenzelfde debacle als vorig jaar, met de afsluiting van de Dorpsstraat. Het was hier in de buurt een gekkenhuis met het verkeer. Het allerbelangrijkste vinden we toch dat we als buurtbewoners meegenomen worden in het proces. Waarom komt ook nu het gesprek niet op gang? De kloof tussen gemeente en buurtbewoners moet gedicht worden. Heldere en volledige informatie is daarvoor een absolute voorwaarde.’’

Frank Brakenhoff. (Foto: Ans Pelzer)