Project ‘Ouderen in beweging’ van start in beweegtuin

Castricum – Olga Commandeur zet haar ervaring en energie in als vitaliteitscoach bij het project ‘Ouderen in beweging’ dat in februari start, de BN-er van het dagelijks beweegprogramma voor ouderen ‘Nederland in Beweging’. Binnenkort staan er twee beweegtuinen op het landgoed Duin en Bosch waarbij zorgvuldig is gekeken naar de inrichting van de beweegtuin passend bij de doelgroep die gaat bewegen, trainen of recreëren.

De beweegtuin aan de voorzijde van de ouderenkliniek wordt ingezet voor de cliënten van de andere afdelingen, voor de deelnemende ouderen aan ‘Ouderen in beweging’ en passanten.De beweegtuin aan de achterzijde van de ouderenkliniek van Dijk en Duin is afgesloten en niet toegankelijk voor andere cliënten. Aan het project kunnen maximaal vijftien ouderen deelnemen. De activeringstrajecten starten in februari en juli en duren ieder vijf maanden met wekelijks minimaal twee contactmomenten. Daarnaast is er aandacht voor de zelfmanagement door groepsbijeenkomsten onder leiding van ergotherapeut Martine Peek.

Het project is geschreven door fysiotherapeut van Dijk en Duin Hester van Urk: ,,Het is een innovatief project omdat er wordt geïnvesteerd in samenwerking op verschillende niveaus tussen zorgprofessionals onderling, de gemeente Castricum en de lokale sport- en hobbyverenigingen. Hierdoor kunnen we kennis delen en krachten bundelen. Het steekt in op preventie zodat ouderen langer en plezieriger thuis kunnen blijven wonen. De gemeente Castricum die het project faciliteert en financiert voor een pilot van twee jaar is toonaangevend in de regio. Ze hebben aandacht voor een stijgende kwetsbare doelgroep en bieden op-maat-ondersteuning om weer te gaan participeren in de samenleving.”

Olga Commandeur organiseert een train-de-trainers cursus in maart waar zorgprofessionals van zorginstelling Dijk en Duin en vrijwilligers met een affiniteit voor bewegen aan kunnen deelnemen. Er is een informatiebijeenkomst op donderdag 18 januari in de raadzaal van het gemeentehuis om 11.00 uur. Wie de cursus van Olga Commandeur wil volgen mailt naar ouderen.in.beweging@dijkenduin.nl of belt naar 06-20882019.