Presentatie fiets- en wandelroutegids 75 jaar bevrijding

Castricum – Peter Sibinga heeft de eerste exemplaren van het fiets- en wandelboekje over 75 jaar bevrijding uitgereikt aan burgemeester Toon Mans en Peter Sibinga (Werkgroep Oud Castricum). ,,Hiermee is een kiem gelegd voor onderlinge samenwerking.”

De routes in het boekje voeren langs locaties in Castricum, Akersloot, Limmen en Uitgeest die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De aftrap was eigenlijk in april gepland, samen met een oorlogstentoonstelling in de vier dorpskernen. Vanwege het uitbreken van het coronavirus kon dit doorgaan. Als nieuwe datum is gekozen voor het weekend van 12 en 13 september. Dan zal bij de tentoonstellingslocaties tevens een documentaire worden getoond over de Tweede Wereldoorlog in de vier dorpen.

Totstandkoming boekje

Ron Duindam (Stichting Oud Limmen) is trots op het resultaat. ,,Samenwerking tussen de historische kringen bleek in het verleden niet levensvatbaar omdat zij zich lokaal profileren en dit doen op basis van de lokale geschiedenis en de belangstelling van de inwoners van het desbetreffende dorp. De totstandkoming van dit boekje en de documentaire toont aan dat samenwerking heel nuttig kan zijn”, aldus Duindam.

Frans Zonneveld (Historische Vereniging Oud-Akersloot) gaat in op de totstandkoming van de vier routes. ,,We hebben heel wat heen en weer gefietst voordat de routes definitief konden worden bepaald”, aldus Zonneveld. Bij de diverse punten langs de routes is op borden aangegeven wat er in de oorlog op de desbetreffende locatie is gebeurd. De borden blijven een maand staan.

Peter Sibinga (Stichting Werkgroep Oud-Castricum) zegt dat de tentoonstelling aantoont  hoe inwoners uit de CALU-gemeenten destijds met de gebeurtenissen omgingen. Als voorbeelden noemt hij de werkloosheid, de angst, de afbraak van huizen, de evacuatie van bewoners, de razzia’s en het pesten van Duitsers. Ook het verzet van de Limmers en de twee inundaties (gebieden onder water zetten) in Uitgeest komen in de tentoonstelling aan bod.

Documentaire

De bijeenkomst wordt afgesloten met het tonen van de documentaire. Deze wordt ingeleid door Theo Duivenvoorden (Historische vereniging Oud Uitgeest). Hij zegt dat de documentaire dingen laat dingen zien waarvan de meeste inwoners nog geen weet hebben. De documentaire bevat meerdere verhalen van dorpsbewoners die de oorlog hebben meegemaakt.

Het boekje wordt bezorgd bij de donateurs van de historische werkgroepen. Anderen kunnen dit afhalen bij de bibliotheek, het gemeentehuis en de boekhandel. Meer informatie over de fiets/wandelroutes, alsmede plaats en datum van de tentoonstellingen is te vinden op de volgende websites: www.oudakersloot.nl, www.ouduitgeest.nl, www.oud-castricum.nl en www.oud-limmen.nl. (Tekst: Henk de Reus)

Op de foto:
Peter Sibinga (voorzitter Stichting Werkgroep Oud Castricum) reikt op anderhalve meter afstand de eerste exemplaren van het boekje uit aan de burgemeesters Toon Mans en Gerrit Goedhart. (Foto: Henk de Reus)