Praten over duinrellen en waterrecreatieroutes

Twee onderwerpen, duinrellen en waterrecreatieroutes, staan centraal tijdens de komende bijeenkomst van de Overleggroep Buitengebied Castricum, de OBC. Een karakteristiek element van de duinzoom, het overgangsgebied van de duinen naar het achterland, zijn de duinrellen: ondiepe, gegraven watergangen met een vaak eeuwenoude geschiedenis. Onderzoekers Cor ten Haaf en Theo Bakker Oosterhout maakten hiervan studie en doen voor de OBC uit de doeken wat zij allemaal ontdekten.

Na de pauze presenteert Fred Rodenbach van Recreatie Noord-Holland bevindingen van een ander onderzoek: hoe maken we het water en bijbehorende natuur in de omgeving van Castricum, Bakkum, Limmen en Akersloot beter beleefbaar? En hoe kan het aanbod van wandel-, fiets- en kanoroutes met als thema ‘water’ uitgebreid worden en verbeterd? De bijeenkomst is op maandag 3 april in de Raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur, belangstellenden zijn welkom. Op de foto een duinrel bij Duin en Bos. Bron: Ten Haaf & Bakker.