Plan voor nieuwe parkeervoorzieningen aan het strand

Castricum – PaanZee heeft onlangs een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een bewaakte stalling voor fietsen en scooters en het aanpassen van het parkeerterrein aan het strand. Als de gemeente daarop positief reageert, zou na jaren lang gesteggel eindelijk het kort parkeren kunnen worden ingevoerd.

Door Hans Boot

De parkeervoorzieningen bij het strand worden al bijna 90 jaar door de familie Biesterbos geëxploiteerd. Maarten Biesterbos uit Limmen kreeg in 1933 al toestemming voor de bouw van een heuse parkeergarage, waarin plaats was voor een veertigtal auto’s op de begane grond en 3.000 fietsen in de kelder daaronder. Naast de garage konden nog eens 200 auto’s worden geparkeerd. Een gedurfde onderneming, want de auto was nog lang geen algemeen vervoermiddel.

De parkeergarage in 1933. (Foto: Oud-Castricum)

De parkeergarage werd in de oorlogsjaren gesloopt, maar omstreeks 1950 op dezelfde plek herbouwd. Na de aanleg van een nieuwe parkeerplaats bij de politiepost aan de overkant van de Zeeweg werd de garage nog slechts gebruikt als stalling voor fietsen en brommers.

Eind jaren 60 werd de parkeernood voor auto’s zo schrijnend, dat besloten werd tot de aanleg van het huidige grote parkeerterrein dat met een capaciteit van circa 1.500 auto’s in april 1971 werd geopend.

De situatie rond 1980. Op het strandplateau en de oude parkeerplaats kon nog worden geparkeerd. (Foto: Oud-Castricum)

Na het maken van diverse plannen werd er tussen Biesterbos, PWN en de gemeente in 2000 overeenstemming bereikt over de herinrichting van het strandplateau. Dat werd een jaar later gevolgd door de realisatie van een autovrij plateau en aanpassing van de onoverdekte gratis fietsenstalling zoals deze nu nog bestaat.

Nieuwe voorzieningen

Floor Biesterbos, achter-achterkleindochter van Maarten, vertelt namens de aanvrager van de omgevingsvergunning wat de plannen inhouden: ,,Omdat de gemeente aangaf de versie met maximale stallingscapaciteit (circa 3.600 fietsen en 320 scooters per dag) niet te ondersteunen, is gekozen voor een kleinschaligere optie qua fietscapaciteit die geheel binnen eerder gemaakte afspraken met de gemeente valt. We hadden graag goedkeuring gehad voor de uitgebreidere optie, omdat er een fors veranderende vraag naar stallingscapaciteit is. De nu ingediende bouwaanvraag zorgt in ieder geval voor een grotere dagcapaciteit fietsen (2.250) en scooters (240) dan nu beschikbaar (resp.1.000 en 125) is. Er is veel vraag naar bewaakte stalling in verband met duurdere fietsen en scooters, maar door deze uitvoering van het plan is dat helaas ook veel beperkter mogelijk. Het gratis fietsen stallen wordt echter fors uitgebreid.’’

De huidige fietsenstalling. (Foto: Hans Boot)

Kort parkeren

,,Uiteraard hopen we het kort parkeren via deze aanvraag ook eindelijk te mogen en kunnen realiseren. Hiervoor moeten we 175 parkeerplaatsen inleveren, waarvoor de gemeente nog toestemming moet geven. Wel hebben we die van PWN voor het plan en het plaatsen van zonnepanelen, omdat we elektrisch rijden en laden willen faciliteren en er nu al een enorm tekort is aan laadpalen. Het is de bedoeling dat we maximaal inzetten om vanaf 2030 geheel zelfvoorzienend te zijn en alleen nog maar emissieloze voertuigen faciliteren. Zodoende zetten we maximaal in op het terugdringen van de stikstofuitstoot conform het regeerakkoord. Daarin staat dat de uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn vergeleken met die van 2019. Onze doelstelling is echter dat die naar nul gaat.’’

Reactie wethouder

Strandwethouder Ron de Haan: ,,Behalve de gemeente is PWN als duinbeheerder een belangrijke gesprekspartner voor de ondernemer. Voor de mogelijkheid om kort parkeren op het parkeerterrein te realiseren is geen vergunning nodig. Daar kan de ondernemer op elk moment dat hij wenst toe overgaan. De herbouw en vernieuwing van de overdekte fietsenstalling zullen een hele verbetering zijn, waar de gemeente graag aan meewerkt, want de huidige stalling staat op instorten en is om die reden niet meer in gebruik. De wens van de ondernemer om een verdieping op de stalling te bouwen met kantoorruimte stuit op bezwaren. Het wordt daardoor nog spannend of we dit strandseizoen halen, anders zal de bestaande garage gestempeld moeten worden of een alternatief bedacht moeten worden. Voorkomen moet worden dat honderden fietsen in de berm van de Zeeweg achtergelaten worden.”