Peuter/ouderochtend op Cuneraschool

Bakkum – Elke woensdagmorgen (met uitzondering van de schoolvakanties) wordt van 9.45 tot 11.15 uur een gezellige peuter/ouderochtend in de Cuneraschool in Bakkum gehouden.
De ervaring leert dat de peuters het leuk vinden leeftijdsgenootjes te ontmoeten, enthousiast samen te spelen en ander spelmateriaal te proberen. Voor ouders is het plezierig elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee, als peuterouders te spreken, desgewenst inzichten uit te wisselen en de contacten te verbreden.
Er is gedurende de morgen veel ruimte voor vrij spel. Halverwege de ochtend worden tijdens het eten en drinken samen wat peuterliedjes gezongen. En ook wordt een kleine poppenkastvoorstelling of knutselactiviteit door leerlingen van de Cuneraschool verzorgd.
Aan de activiteit zijn geen kosten verbonden.
De peuter/ouderochtenden zijn een initiatief van een aantal ouders, in samenwerking met Stichting Welzijn Castricum en de Cuneraschool opgezet, en worden begeleid door de ouders zelf.
Wie meer informatie wil hebben kan contact opnemen met de Stichting Welzijn Castricum, telefoon 0251 656562.