Petitie gestart tegen IKC Cunera aan Winklerlaan

Castricum – In de vergadering van 9 december heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken voor de nieuwbouw van het integraal kindcentrum Cunera aan de Prof. Winklerlaan. De bewoners van deze straat en directe omgeving zijn het hier niet mee eens en zijn een petitie gestart. Inmiddels staat de teller op 36.

Door Hans Boot

Als er gekozen moet worden tussen locaties die in aanmerking komen voor een nieuwbouwproject dan halen de aangrenzende bewoners, die de dans ontspringen, opgelucht adem en anderen moeten pijn lijden. De plek voor de bouw van een integraal kindcentrum (IKC) voor de Cuneraschool in Bakkum is daar een mooi voorbeeld van. Na de grote bezwaren van omwonenden tegen de locatie Bakkummerstraat/Sifriedstraat, werd deze optie geschrapt en waren alleen de terreinen nog in beeld aan de Vondellaan en Prof. Winklerlaan, waar de Cuneraschool nu in twee delen is gevestigd.

De gemeenteraad was het over een keuze tussen een van deze locaties heel duidelijk met elkaar eens in de raadsvergadering van 9 december en verzocht het college bij de verdere uitwerking van de plannen nadrukkelijk rekening te houden met de voorkeur van de raad voor de Winklerlaan. Het was te verwachten dat de buurtbewoners dit raadsbesluit, na de succesvolle protesten tegen de locatie op de hoek Bakkummerstraat/Sifriedstraat, ook zouden aanvechten en daar zijn ze ruim een week geleden mee begonnen middels een petitie. Initiatiefnemer Arthur van den Berg zegt hierover: ,,De buurt voorziet hier grote problemen op het gebied van infrastructuur, veiligheid en het verdwijnen van stukken bos aan de Winklerlaan. Daarnaast maken wij ons zorgen over de toekomst aangezien het aantal leerlingen weer met de jaren zal gaan afnemen.”

Chaos

De bezwaren komen ook tot uiting in de toelichtingen die door verschillende ondertekenaars van de petitie worden gegeven. Zo stelt een bewoner dat ‘de Prof. Winklerlaan veel te smal is voor het brengen en halen van kinderen en dat er geen parkeerplaatsen zijn’. Bovendien zou het met alle fietsen en auto’s die overal worden neergezet nu al een grote chaos zijn. Anderen vinden dat ‘het weinige groen niet mag worden opgeofferd en dat ‘kappen niet is toegestaan omdat het Stinsebos beschermd is’. Volgens een ondertekenaar gaat het om ‘een verkwisting van gemeenschapsgeld’. Meerderen zijn ook van mening dat ‘er al een goede school is aan de Vondelstraat, waar op een tegenoverliggend grasveld een aantal lokalen kan worden geplaatst. Dus veel goedkoper en efficiënter’.

Ook wordt voorgesteld om het kindcentrum maar op Dijk en Duin neer te zetten, omdat ‘daar nu de meeste kinderen wonen en er genoeg ruimte is die prima bereikbaar is’. Van den Berg is verheugd dat zijn petitie bijval vindt: ,,Inmiddels is deze al 36 keer ondertekend. Degenen die dat alsnog willen doen kunnen terecht op www.petities.com onder de zoekterm ‘Cunera’. Binnenkort hopen wij het resultaat aan de gemeente te kunnen overhandigen.”

Op de foto:
De dependance van de Cunera aan de Winklerlaan, waar de onderbouw les krijgt. (Foto: Hans Boot)