Petitie behoud monumentale populieren

In verband met de bouwplannen voor het project ‘Juliaan’ aan de Juliana van Stolbergstraat in Castricum, op de plek waar Toonbeeld was gevestigd, zijn omwonenden een petitie gestart omdat zij vrezen dat twaalf monumentale populieren worden gekapt. De bomen zijn niet alleen beeldbepalend, maar ook belangrijk in het foerageergebied voor de hier voorkomende beschermde vleermuissoorten. ,,Het was toevallig dat de buurtbewoners erachter kwamen dat de gemeente de twaalf populieren wil verwijderen”, vertelt Bärbel Böhling.
,,Is het onwil van de gemeente of van de projectontwikkelaar om zodanig met de gebouwen te schuiven dat de bomenrij kan blijven staan, zoals nadrukkelijk is beloofd? Wellicht dat de buurt-vleermuizen de bewoners te hulp schieten. Het verstoren of vernietigen van een vast verblijf van vleermuizen is conform artikel 11 van de Flora- en Faunawet niet toegestaan. Ontwikkelaar en gemeente zijn hiermee in overtreding en het zou een economisch delict zijn als de sloop zonder maatregelen doorgaat.” Wethouder Marcel Steeman laat weten dat hij zich er sterk voor maakt zoveel mogelijk bomen te behouden. ,,Maar er zullen in ieder geval een aantal bomen weggehaald moeten worden, omdat het echt niet mogelijk is ze onbeschadigd te laten tijdens de bouw. Als ze kunnen blijven staan, maak ik mij er sterk voor om niet nodeloos te kappen.”
De petitie is te vinden op www.petitie24.nl/petitie/1051.