Oproep tot samenwerking colleges bij Prorailplan

Regio – De Stichting Alkmaardermeeromgeving roept de colleges van B&W van Castricum, Heemskerk en Uitgeest met een brief op tot bestuurlijke samenwerking aangaande de plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Prorail (PR) tot het aanleggen van een opstelplaats voor sprintertreinen.Adrie Lute, woordvoerder van de Stichting:  ,,We schrijven in de brief onder andere dat de stichting ervan overtuigd is dat door Prorail niet alle mogelijke alternatieven zijn onderzocht, alternatieven die mogelijk minder belastend zijn voor omwonenden, kwetsbare natuur en landschapskwaliteit dan de tot nu toe genoemde  gebieden. We erkennen de onderzoeksopdracht van I&M en PR en we zijn voor duurzaam openbaar vervoer. Daarin zijn we consequent. We zijn er niet op uit om lastige vraagstukken op voorhand naar buiten onze gemeentegrenzen te verplaatsen. We zijn ervan overtuigd dat er een oplossing te vinden is waarin zoveel mogelijk partijen zich kunnen vinden. Maar die oplossing ligt niet in de terreinen die nu genoemd worden.” In de brief stelt de stichting elk college voor zich in te zetten voor bestuurlijke samenwerking tussen Heemskerk, Uitgeest en Castricum op de bovengenoemde aspecten. Bovendien om te proberen alle burgers en belangengroepen bij dit proces te betrekken en er bij I&M en PR op aan te dringen dat alle opties worden onderzocht, ook die nu nog niet ter sprake zijn geweest. Bovendien wil de stichting er op aandringen dat er alleen een workshop komt wanneer daarin alle realistische opties ter tafel komen en op aanpassing van de planning van de besluitvorming. De Stichting Alkmaardermeeromgeving biedt aan constructief mee te denken. Daarnaast benadert de stichting alle belangengroeperingen en belanghebbende burgers om dit initiatief te steunen. Steunbetuigingen kunnen gestuurd worden naar opstelterrein@outlook.com.