Ook te weinig geld voor cadeaus?

Castricum – In de maand december wil je vaak aan iemand een aardigheidje geven, maar als je zelfs te weinig geld hebt om een fatsoenlijke maaltijd op tafel te zetten, wat dan?

Schaamte ligt dan vlak om de hoek, vaak stopt de creativiteit wegens zorgen. Afzondering ligt voor de hand, vrienden zoek je niet op, want alles kost geld.

Als men iemand kent die te weinig leefgeld overhoudt, dan is het mogelijk om die persoon te wijzen op de voedselbank, die wekelijks probeert een pakket samen te stellen met de eerste levensbehoeften, vol groenten en fruit.

Iedereen die per maand na aftrek van alle vaste lasten (huur, gas, water, licht, verzekeringen, enzovoort) voor voedsel en kleding minder overhoudt dan 225 euro, kan een afspraak maken bij Socius: 088-8876900. Deze beoordeelt of een aanvrager in aanmerking komt.

Voedselbank IJmond Noord, met ook een uitdeelpunt in Castricum, probeert voor drie maaltijden (zonder vlees) te zorgen. Het blijft een aanvulling op wat men zelf aan voedsel moet kopen. Ze voldoen inmiddels al jaren aan alle eisen van de Voedsel- en Warenwet. Een voedselpakket is vaak een ondersteuning om het leven op de rit te krijgen.

Heel veel artikelen krijgen ze dankzij inzamelingen en giften van winkeliers, tuinders, boeren en particulieren. Een van de leuke decemberacties is van Ekoplaza, waar de Voedselbank veel biologische producten mocht ophalen.

Houdbare artikelen zijn welkom via de acties van winkelketens of op vrijdagmorgen tussen 9.30 – 10.30 uur in de Pancratius-parochieruimte. Voedselbank IJmond Noord-Castricum dankt de talrijke vrijwillige medewerkers en gulle gevers. (Foto: aangeleverd)