Ook Kuilart-Tentoonstelling druk bezocht

Tijdens de kunstroute hield stichting de Nieuwe Kuil ook de traditionele Kuilart-tentoonstelling van werkstukken, gemaakt door de deelnemers aan de creatieve cursussen van het afgelopen seizoen. Op vrijdagavond is de tentoonstelling, onder grote belangstelling, door wethouder Tromp geopend. Na deze opening zijn de prijswinnaars bekend gemaakt m.b.t. het tentoonstellingsthema “Cultuur”. Aan het begin van het seizoen is aan alle cursisten, van de creatieve cursussen, gevraagd om een werkstuk te vervaardigen dat hierop betrekking had.

De docenten beeldende vorming van het Jac. P. Tijssen college in Castricum, de dames Anke Scholder en Marieke van Nierop, waren bereid gevonden om als onafhankelijke jury op te treden. Vergezeld van een door Anke spontaan uitgesproken juryrapportage werden de trofeeën en bijbehorend flesjes wijn aan de prijswinnaars uitgereikt.

In de categorie “Schilderijen” zijn dat geworden: 1. Marijke Noortman, 2. Riek Koek en 3. Lotte van Walstijn. In de categorie ‘overige kunstzinnige uitingen’: 1. Sonja Barhorst, 2. Tineke Kramer, 3. Terry Mendes. Vermeldenswaardig is dat Fieneke de Beer- beschilderd porselein –  bord met geisha in principe voor de tweede prijs in aanmerking kwam maar zij ontving niet de bijbehorende trofee, aangezien Fieneke deel uit maakt van het bestuur van stichting “de Nieuwe Kuil”

Zoals ieder jaar werden de bezoekers van de Kuilart-tentoonstelling in de gelegenheid gesteld om, middels een invulstrookje, de drie meest aansprekende werkstukken in de twee categorieën aan te geven.

De winnars in de categorie schilderijen: 1. Marion Frieser, 2 en 3. Lotte van Walstijn, 4. Riek Koek en 5. Peter Hilversum. De trofeeën voor de 1e,  2e  en 3e prijs gingen naar respectievelijk Lotte, Riek en Peter omdat per persoon slechts een ereprijs wordt uitgereikt en Marion deel uitmaakt van het bestuur van de stichting. Bij de categorie overige kunstzinnige uitingen zijn de trofeeën gegaan naar: 1. Sonja Barhorst, 2. Barbara Blaeke en 3. Marion Tervoort.

Al met al kan worden terug gezien op een wederom zeer geslaagde Kunst Route van Uitgeest en de Kuilart-tentoonstelling.
Voor meer informatie over de cursussen en overige activiteiten van stichting De Nieuwe Kuil verwijst men graag naar www.denieuwekuil.nl.