Ondernemersverenigingen krijgen geld om lokale economie impuls te geven

Castricum – Ondernemersverenigingen in de gemeente krijgen eenmalig 80.000 euro om de lokale economie een impuls te geven. Van de organisaties wordt een praktisch plan gevraagd hoe zij de beschikbare gelden willen besteden, gericht op het (winkelend) publiek.

Door Aart Tóth

Twee jaar corona en de daarbij horende maatregelen zorgen ervoor dat er geen sprake was van een normaal ondernemersleven. De gemeente heeft hulp geboden door kwijtschelding en bijdragen aan verschillende ondernemers. Op voorspraak van burgemeester Toon Mans en gesteund door het college mocht wethouder Ron de Haan (foto) met de ondernemers in gesprek om hen financieel een hart onder de riem te steken. En dat gebeurt. De ondernemersverenigingen kunnen eenmalig rekenen op 80.000 euro.

Publiekstrekkers

Ron de Haan: ,,We hebben met de ondernemersverenigingen gesproken dat zij op 80.000 euro mogen rekenen om de lokale economie weer een impuls te geven met publieksacties. Enkele organisaties die daarvoor in aanmerking komen zijn het Ondernemersfonds Dorpshart, Ondernemers Vereniging Castricum, Ondernemersverenigingen Limmen en Akersloot, de vrouwen verenigd in Goed Contact, het Luifelberaad aan de Torenstraat, de winkeliersvereniging Geesterduin, de Limmer Ondernemers Vereniging, de lokale Horeca ondernemers, de strandondernemers en de ambulante handel in Bakkum en Castricum. Van de organisaties wordt een praktisch plan gevraagd hoe zij de beschikbare gelden willen besteden, gericht op het (winkelend) publiek. Dat kan zijn organiseren van een evenement, markt of zichtbare verbetering openbare ruimte en zo meer. Zo zal er aandacht komen voor de dorpsmarkt in Castricum en de Streekmarkt in Bakkum, evenementen Castricum, Bakkum, Limmen, De Woude en Akersloot en voor de leefbaarheid in al onze kernen.’’

Ambitieuze ideeën

De Haan: ,,Castricum telt negen ondernemers- en winkeliersverenigingen die zich bezighouden met zzp’ers, ambulante handel en MKB. Al deze groepen hebben het behoorlijk benauwd gehad de afgelopen periode. Plannen werden gestald en ondernemersreserves droogden op. Ook het fonds Versterking Winkel- Verblijfsgebieden (VWV) had te lijden onder de pandemie. Er zijn mooie en ambitieuze ideeën – sommigen al ver uitgewerkt – voor het Kerkplein en de Burgemeester Mooijstraat. Ik wil er graag uitvoering aan geven wanneer we daar met elkaar, de gemeenteraad, ondernemers en inwoners de schouders onder zetten. De afgelopen periode hebben we veel signalen ontvangen van zelfstandig ondernemers die tussen wal en schip zijn geraakt en niet in aanmerking kwamen voor steun vanuit de landelijke overheid. Dat zorgde voor stress. Met alleen kwijtschelding van belastingen en heffingen kom je er niet. Ook een brandbrief vanuit het college richting Den Haag is maar een gebaar.’’ De gemeente neemt de komende tijd contact op met de ondernemersverenigingen over de eenmalige bijdrage. Daarna kunnen de plannen worden ingediend. (Foto: Aart Tóth)