Ondernemers en project Dorpshart reageren op plannen college

Castricum – Verduurzaming bevorderen, dorpscentra versterken en het toeristisch programma nader invullen: in het nieuwe coalitieakkoord staan plannen voor de openbare ruimte die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering van ondernemingen in dat gebied. Twee onderdelen die van invloed kunnen zijn op het Dorpshart legden we voor aan de belangengroepen Ondernemers Vereniging Castricum (OVC), Ondernemersfonds Dorpshart Castricum en programmaleider project Versterking Winkel- Verblijfsgebieden.

Door Aart Tóth

Onder hoofdstuk ‘Economische vitaliteit’ in het coalitieakkoord, staat: ‘We willen met elkaar het functioneren op bedrijventerreinen verbeteren, de dorpscentra versterken, het toeristisch programma nader invullen en verduurzaming bevorderen.’

Voorzitter Dennis de Haas (OVC) reageert: ,,We kunnen concluderen dat de fracties, raadsleden en opstellers van het akkoord toch de aandachtspunten van onder andere de OVC weer op de agenda hebben staan. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Het zou mooi zijn als dit college en raad de komende vier jaar gebruikmaken van de samenwerking met de lokale ondernemers om tot concrete plannen te komen. De gemeente wil graag participatie, begin dan met betreffende partijen en/of bewoners. De OVC vertegenwoordigd veel van deze ondernemers, dus kies dan ook voor een goed gesprek met de OVC. Zo hoeft de gemeente het niet alleen te doen. Veel belangen zijn hetzelfde, je moet alleen de juiste toon aanslaan en het bijbehorende pad bewandelen. Vanuit de OVC staat de deur open, tenslotte willen wij allemaal in een mooie gemeente wonen en werken.’’

Levendige dorpscentra

Een ander punt uit het akkoord gaat over levendige dorpscentra. De gemeente wil leegstand tegengaan, openbare ruimten herinrichten en een onderzoekt de mogelijkheden voor een dorpsplein in Limmen. In Castricum heeft de Burgemeester Mooijstraat de aandacht, zo staat in het akkoord.

Dennis de Haas: ,,Fijn als de gemeente de regie pakt om de dorpscentra levendig te houden. Maar doe het wel samen met de betrokkenen. Weet wat er leeft, zorg dat er voldoende draagvlak is en maak concrete voorstellen, waarop geacteerd kan worden. Ook vanuit de ondernemers willen we graag meer traffic naar de gemeente door buitenstaanders of meer inwoners trekken naar de centra. Dat zorgt voor levendigheid, handel en inspiratie voor nog betere ideeën. Een echt dorpshart voor Limmen zou mooi zijn, net als een goede aantrekkelijke verbinding tussen het station en het dorpshart van Castricum via o.a. de Burgemeester Mooijstraat. Maak het uitnodigend. Er zijn al vele werkgroepen actief. Betrek de lokale ondernemers en maak ook hier gebruik van daadwerkelijke concretisering. Hoe concreter, des te duidelijker de feedback waar je als gemeente wat mee kan.’’

‘Veel investeren’

Sander Weel, voorzitter Ondernemersfonds Dorpshart: ,,Wij vinden het goed dat de politiek duidelijk aangeeft dat de verschillende dorpskernen versterkt moeten worden. Om de kernen nu en in de toekomst leefbaar te houden, moet er veel geïnvesteerd worden. Als Ondernemersfonds hebben we in het verleden al succesvol samengewerkt met de gemeente om grote en belangrijke projecten binnen het dorp mogelijk te maken (sfeerverlichting, Bakkerspleintje etc.). We kijken er naar uit om dit in de toekomst met deze coalitie weer te doen.’’

Uitvoering

In de uitvoeringsfase is programmaleider van het project Versterking Winkel- Verblijfsgebieden de eerste die zich met de plannen van het nieuwe college bezighoudt. Henk Ruijter wil dan ook wel voorzichtig kwijt: ,,Ik ben blij dat aandacht voor en de herinrichting van de openbare ruimte – en met name de dorpscentra – in het akkoord is opgenomen. Met het programma Versterking winkel en verblijfsgebieden zijn er in dit opzicht de afgelopen jaren al een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het Dorpsplein, Bakkerspleintje en de markt in Bakkum, gerealiseerd. En daar liggen nog enkele kant-en-klare plannen en voorstellen, die door overleg met winkeliers en bewoners zijn ontstaan, waar we zo mee aan de gang kunnen. Dat is een mooi vooruitzicht.’’

Op de foto:
Een nogal rommelig ogende winkelstraat: de Burgemeester Mooijstraat staat ook in de plannen coalitieakkoord. (Foto: Aart Tóth)