Ondernemer heeft oplossing voor plaatsing flexwoningen

Castricum – De discussie rondom de plaats van flexwoningen in de gemeente is intussen al wat maanden aan de gang. Waren het eerst de inwoners van Akersloot die de plaats aanvochten, ook in Castricum is de discussie over de door de gemeente gekozen plek volop gaande. Door het college is immers bedacht dat de veertig flexwoningen aan de rand van Castricummer Werf geplaatst moesten worden. Er is nu een ondernemer die kans ziet de hele discussie te doorbreken met een revolutionair voorstel.

De toekomstige 42 flexwoningen, klaar om verplaatst te worden naar ……???

Die oplossing komt van een Castricumse/Limmense ondernemer met een sociaal hart om voor beide partijen tot overeenstemming te komen. Die ondernemer is Frank Drost, van ‘Drost Technisch Beheer’. Zijn motivatie daarbij is dat je geen volwassenen en kinderen gaat huisvesten bij een industrieterrein met alle milieugevaren et cetera. Frank Drost stelt dat er dichterbij het centrum een ruimer stuk grond voorhanden is dat al jaren braak ligt en dat een veiligere huisvesting kan zijn voor de flexwoningen en zijn bewoners: ,,Het ligt aan de Zanderijweg, vlak naast het ‘Dierenduintje’. Nota bene tweemaal zo’n groot oppervlak als bij de Castricummer Werf.”

Drost vervolgt: ,,Ander voordeel is dat het dichter bij het dorpscentrum gelegen ligt en er geen verkeersbewegingen zijn van vrachtverkeer. Deze plek i dus veel veiliger voor bewoners en bezoekers. Enige minpunt kan zijn de spoorbaan, maar met de huidige geluidsarme treinstellen is dat een kwestie van wennen.” Duidelijk is dat er overal in Castricum door inwoners flink wordt meegedacht aan een oplossing die ook maatschappelijk waarschijnlijk op meer draagvlak kan rekenen. De flexwoningen zijn al aangekocht en staan volgens de dorpsberichten – na een schilderbeurt – al klaar om geplaatst te worden. Wordt vervolgd. (Tekst / Foto’s: Aart Tóth)

Op de foto boven de voorgestelde locatie aan de Zanderijweg.