‘Nu of Nooit, gebruik viaduct en verleg Mient’

Het College van Castricum heeft aangegeven geen goede oplossing te hebben gevonden voor de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg. Zij stelt de gemeenteraad voor om alles bij het oude te laten. Tijdens het laatste raadsspreekuur is er door een inwoner toch nog een ander idee gepresenteerd voor een mogelijk oplossing. Het idee is gepresenteerd onder de titel ‘Nu of Nooit, gebruik het viaduct en verleg de Mient’.

In deze presentatie wordt voorgesteld om van het reeds aanwezige viaduct onder de Zeeweg gebruik te maken als ongelijkvloerse kruising tussen het autoverkeer en de spoorlijn. Dat is veel goedkoper omdat het er immers al ligt. Om dit te kunnen realiseren zou er een verbinding voor het autoverkeer moeten komen tussen de Beverwijkerstraatweg en de van Haerlemlaan. Als suggestie is geopperd om de Mient hiervoor te verleggen naar de andere kant van het spoor. De oude Mient zou dan als gewone 30 km weg kunnen worden ingericht. Hans van Balgooi is de man achter dit idee. ,,Omdat de Mient dan veel smaller kan zijn, komt er tussen de oude Mient en het spoor ruimte vrij om bijvoorbeeld honderd goede geluidsgeïsoleerde appartementen voor jongeren te bouwen die dan als geluidswal voor de huidige bewoners zou kunnen gaan fungeren. Dat is niet echt noodzakelijk om het viaduct te kunnen gebruiken, maar als je dat zou doen, dan is dat een forse impuls tegen de vergrijzing in het dorp en van de grondopbrengst zou je een deel van de kosten kunnen dekken. De verkeers- en geluidsoverlast aan de Mient is dan voorbij.” Er is ook gekeken naar mogelijke oplossingen voor het doortrekken van die verlegde Mient langs het spoor bij de Schelgeest. De presentatie gaf een mogelijkheid aan om zowel deze route mogelijk te maken als tevens de Schelgeest groener en stiller te maken dan in de huidige situatie het geval is. ,,Het idee levert vele voordelen op. Nu kun je nog slechts op één manier in het zuiden van Castricum het dorp in en uit. alléén via de overweg aan de Beverwijkerstraatweg. Bij dit idee kun je op vijf verschillende plekken het dorp in of uit, waarvan één via het viaduct.

De grond langs het spoor van Prorail staat nu te koop. Hans van Balgooi stelt een burgerinitiatief voor: ‘De gemeente Castricum neemt het initiatief tot het realiseren van een tweerichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer tussen de Beverwijkerstraatweg en de van Haerlemlaan, welke weg direct ten westen van de spoorlijn is gelegen.’ De presentatie van het idee is op YouTube te vinden.