Noodkreet Castricummer Werf heeft effect

Plannen gepresenteerd in de gemeenteraad

Castricum – Na de noodkreet via een ‘open brief’ hebben de ondernemers aan de Castricummer Werf deels hun doel bereikt. Er is aandacht voor hun streven bij de gemeenteraad van Castricum. De noodkreet had betrekking op het opwaarderen van het industrieterrein voor wat betreft de infrastructuur, hemelwaterafvoer, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Daarbij werd teruggegrepen naar een rapportage van de ‘Ondernemers Vereniging Castricum’, kortweg OVC, die in 2017 met een plan kwam ter opwaardering van de Castricummer Werf.

De paginagrote noodkreet in april dit jaar en de daarop volgende persberichten zorgden voor een schokbeweging bij politiek Castricum, als ook bij het ambtenarenapparaat. Er was immers wel geluisterd naar de plannen uit 2017 van het OVC en zelfs goedkeurend over gesproken, maar daar bleef het bij. Met name het plan om flexwoningen te plaatsen aan de rand van Castricummer Werf viel de ondernemers rauw op het dak, omdat er geen overleg had plaatsgevonden. Ze zagen direct een aanleiding hun ongenoegen uit te spreken over te weinig aandacht en het ontbreken van planvorming voor het gebied. Op 9 juni krijgen afgevaardigden van de Castricummer Werf de gelegenheid zich te presenteren tegenover de gemeenteraad. Een van de plannenmakers, Arjen Fruitema van het OVC, heeft dan de kans om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Vervolgens is het aan de diverse raadsfracties om hierover een standpunt in te nemen.