NL-Doet: Opening Podium Boshut bij Boshutten Sint Wilfried

Castricum – Op 14 maart, de nationale NL-Doet dag, is het alweer dertien jaar geleden dat Stichting Boshutten Sint Wilfried in het leven is geroepen. Deze stichting is ontstaan uit Scouting Sint Wilfried. Deze Scoutinggroep is, na bijna 60 jaar bestaan te hebben, in 2004 opgeheven en had aan de rand van het duinterrein haar onderkomen. De hutten worden nu beheerd en onderhouden door Stichting ‘Boshutten St. Wilfried’.

Doel  van de stichting

Het doel van de stichting is het exploiteren van boshutten die beschikbaar worden gesteld voor activiteiten met jeugd en jongeren, waaraan een plezierige beleving van de vrije tijd wordt geboden en waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. Per seizoen genieten circa 1100 kinderen en jongeren, afkomstig van scholen of sportclubs uit heel Nederland, van deze locatie aan de rand van Bos en Duin. Er zijn zelfs TV-opnames gemaakt door Telekids over de Bom Volle Kennis Club.

Ook zijn de boshutten te gebruiken voor activiteiten met een spiritueel en natuur-educatief karakter: „Tot rust komen, je weer van je omgeving bewust worden en energie vergaren, daarin schuilt de aantrekkingskracht van deze natuurlijke stilte plek. En als je alle theorieën dan weg denkt, weet je dat je ook zelf zo’n plek kunt scheppen.  Alles wat je nodig hebt, is een plaats om te zitten en de weldaad van de stilte om je heen, gewoon met jezelf”.

Geschiedenis

Een klein stukje geschiedenis: De Boshutten zijn geheel van hout en eind jaren vijftig is de eerste hut gebouwd. Tot en met 2001 zijn de hutten uitgebreid om aan alle speltakken van Scouting St Wilfried een onderkomen te  bieden. In Castricum bestonden er  vier groepen. Er was een meisjes- en een jongensgroep en er was  onderscheid  tussen katholiek en protestant. De Sint Wilfriedgroep is ontstaan vanuit de katholieke Sint Pancratiuskerk, waarvan de grond en de hutten werden gehuurd, en in 1998 heeft  Stichting Scouting Sint Wilfried  alleen de hutten overgenomen van de kerk. In 2004 is scoutinggroep Sint Wilfried opgehouden te bestaan. Er was onvoldoende animo om hiermee door te gaan. Tot op heden is er één grote scoutinggroep op scouting pad 3/5.                                   

Het toenmalige stichtingsbestuur Sint Wilfried heeft zich lange tijd beraad over een nieuwe bestemming voor de scoutinghutten, deze waren erg verpauperd en hadden dringend onderhoud nodig. Eind 2006 is het toenmalige stichtingsbestuur opgeheven.

Eén van de bestuursleden, Marcel de Geest, had echter een plan en dit plan kon alleen slagen als er voldoende  vrijwilligers waren om hem met dit plan te ondersteunen. Er meldden zich spontaan vijf vrijwilligers aan, mannen die in de scoutingtijd ook actief waren. Ze wilden de komende  jaren geheel op vrijwillige basis helpen met het opknappen van de scoutinghutten, zodoende kon in februari 2007  de nieuwe Stichting Boshutten Sint Wilfried worden opgericht. Inmiddels heeft de groep zich uitgebreid met nog drie vrijwilligers. Sinds die tijd werd er vanaf 1 november tot en met 1 april op de vrijdagavonden onderhoud gepleegd en er werden vernieuwingen aangebracht.

Klokkentoren

In 2016 is er tijdens de NL-Doet dag een klokkentoren in gebruik genomen, om een klok van de gesloten Maria ten Hemelopnemingkerk een nieuwe bestemming te geven. De vrijwilligers van de stichting hebben dit torentje gebouwd op één van de boshutten. Deze klok wordt elektrisch bediend en luidt alleen bij speciale gelegenheden, of op verzoek van de buurtbewoners.  Er is dus een heuse Zanderij klok gekomen met de naam Wilfried.

Podium

Dit jaar gaat er met NL-Doet weer iets bijzonders gebeuren op de Zanderij aan Scoutingpad 1. Jonathan de Geest en Fenna Steeman  gaan namelijk om 16.00 uur het podium openen. Een podium dat gebouwd is door de fantastische Boshut vrijwilligers. Een podium voor kleinschalige optredens voor kinderen, maar een volwassene die het leuk vindt om zijn gitaar te pakken is natuurlijk ook van harte welkom.

het podiumhuisje

Met de steun van de vrijwilligers, eigen financiële middelen en particuliere sponsors hopen de boshutten nog jaren het onderkomen te zijn voor jeugd en jongeren. Bezoek ook eens de website: www.boshutten.nl en de Facebook pagina. Of kom om 16.00 uur bij de opening van Podium Boshut, aan het eind van de NL-Doet dag op 14 maart.

(Foto’s aangeleverd)