Nieuwjaarsduik gaat gewoon door

‘Waarom deze kop?’, zult u misschien denken. ‘De Nieuwjaarsduik gaat toch altijd door?’ Toch heeft het er deze keer even om gespannen. Het is voor velen even schrikken als op 10 december j.l. vroeg in de middag plotseling het bericht verschijnt dat de jaarlijkse Nieuwjaarsduik dit keer niet doorgaat.

Als reden wordt aangevoerd dat de organisatie (Zwemvereniging Aquafit) niet voldoet aan bepaalde voorwaarden die de gemeente, met het oog op de veiligheid van het evenement, stelt. Volgens Omroep Castricum hebben Aquafit en medeorganisator strandpaviljoen Deining laten weten het evenement niet langer te kunnen organiseren door de strengere regelgeving vanuit de gemeente. Ze betreuren de gang van zaken.

‘Strenge voorwaarden’
Een woordvoerder van Aquafit stelt dat de zwemvereniging niet langer alleen verantwoordelijkheid kan dragen voor het voldoen aan de voorwaarden voor dit steeds groter wordende evenement. Het bericht wordt op 11 december j.l., vroeg in de namiddag bevestigd door NH Castricum. Het kopt met ,,Doodzonde dat de Nieuwjaarsduik door alle regelgeving niet kan doorgaan” en het spreekt van ,,het ontnemen van heel veel plezier van menig Castricummer”.

Het bericht over het besluit wordt in een mum van tijd gedeeld op social media. Op Facebook barst een storm van kritiek los, waarbij de beschuldigende vinger direct in de richting van de gemeente wijst. De gemeente zou zich te veel aan de regeltjes houden.

‘Misverstand’
Op 11 december j.l. laat wethouder Ron de Haan ´s avonds op Facebook weten dat de duik gaat gewoon doorgaat. Een opvallende reactie en in tegenstelling met de eerdere berichten.
Op dezelfde dag bevestigen Omroep Castricum en NH Nieuws dat de Nieuwjaarsduik alsnog doorgaat. Burgemeester Toon Mans: ,,De berichtgeving berust op een misverstand. Er wordt snel contact gezocht met de organisatie om de Nieuwjaarsduik doorgang te laten vinden. Op Facebook wordt gesuggereerd dat er aan extra regels voldaan moet worden, maar dit is niet aan de orde. Er wordt met dezelfde regels als eerdere jaren gewerkt. Deze regels hebben te maken met voldoende toezicht, voldoende parkeergelegenheid en veiligheid. Dit vereist het afspreken van een aantal spelregels”.

Organisatie is blij
Ruud Bakkum, bestuursvoorzitter van Aquafit, dat mede organisator van het evenement is, is blij dat het evenement alsnog doorgaat. Hij hoopt wel dat er volgend jaar meer initiatief vanuit de gemeente komt.
Richard Groot van Deining: ,,Er vond een goed gesprek plaats met de gemeente. In de basis zijn we allemaal blij dat er ook deze keer een georganiseerde Nieuwjaarsduik plaatsvindt, waarbij de Reddingsbrigade deze keer een cruciale rol speelt. Net zoals voorgaande jaren wordt het evenement nog steeds gratis aangeboden. Hier moeten we zuinig op zijn.”

Nog steeds gratis
Volgens wethouder Ron de Haan (Sport) is de Nieuwjaarsduik in Castricum aan Zee zo populair geworden dat er veel meer vrijwilligers en toezicht nodig zijn dan in de beginjaren. “Daar waar er in het begin slechts een handjevol personen aan de duik deelnamen, praat je nu over een groep van 300 tot 400 mensen. Dan moet het goed geregeld zijn.

Er vond een goed gesprek plaats met alle partijen en de Reddingsbrigade is bereid gevonden om met vrijwilligers bij te springen. Ik vind het jammer dat er op Facebook direct conclusies zijn getrokken waarbij de gemeente in een kwaad daglicht wordt gesteld.” De Haan zegt er trots op te zijn dat Castricum het evenement nog steeds gratis aanbiedt, daar waar bij andere gemeente betaald moet worden voor deelname.”

Storm in glas water
Het lijkt dus allemaal storm in een glas water geweest te zijn.
Evenals voorgaande jaren is het parkeren op de parkeerplaats gratis. De warming up start om 13.45 uur bij Deining en de duik zelf is om precies 14.00 uur. De temperatuur van het zeewater bedraagt momenteel zo’n 6 graden, dus maak de borst alvast maar nat, met zeewater wel te verstaan.

Henk de Reus