Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Foto boven:
Scheidend raadslid en nieuwe wethouder Roel Beems is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. (Foto Ernest Selleger)

Castricum – Er was nog één bijzondere raadsvergadering nodig voor het gemeentebestuur in de nieuwe samenstelling aan zijn taken kon beginnen. Die werd gehouden op 19 mei, waarin de installatie van de voorgedragen wethouders plaatsvond en nog twee nieuwe raadsleden werden benoemd. Roel Beems ontving een Koninklijke onderscheiding en er werd afscheid genomen van wethouder Ron de Haan.

Door Hans Boot

Een van de belangrijke agendapunten was de behandeling van het coalitieakkoord dat op 13 mei aan de pers werd gepresenteerd en waarvan vorige week een verslag in deze krant verscheen. Ook nu gaven de vier onderhandelaars van de coalitiepartijen een toelichting op hun domeinen in dit akkoord voor de komende bestuursperiode van vier jaar.

Beems: ,,Het nieuwe college heeft in eerste instantie de taak om te werken met de overloop uit de vorige ploeg. We willen de goede samenwerking tussen raad en college in de komende jaren uitbouwen. Er zitten nogal wat gaten in de werkorganisatie BUCH en we moeten voorkomen dat we met een niet sluitende begroting en meerjarenraming komen te zitten, zoals in het najaar van 2020.’’

Draagvlak

Vervolgens mochten de raadsleden van de vier partijen die niet in het college zitten, reageren op het akkoord. José Smits complimenteerde de samenstellers en vond dat het document ‘veelbelovende afspraken’ bevatte, met name op het gebied van woningbouw. ,,We moeten streven naar betaalbare woningen en woonlasten, waarvoor nadere prioritering nodig is. Is het college bereid om daarover elk jaar met de raad te debatteren en bent u ook bereid om voor alle nieuwe woningbouwprojecten de verdeling 40/40/20 aan te houden? Verder pleiten wij voor een snelle gebiedsvisie voor de winkelgebieden en zijn wij tegen een hotel of appartementen erbij aan het strand’’, aldus de fractievoorzitter van de PvdA.

Ralph Castricum (Forza!) was positief over de verdeling van de woningbouw en de wens om er vijfhonderd bomen bij te planten, maar daar bleef het bij: ,,Verder heb ik weinig goeds te melden. Het is al typerend dat er een titel op de kaft ontbreekt. Gezien de verkiezingsuitslag mag het college op weinig draagvlak van de bevolking rekenen. Toch wens ik u veel succes en wijsheid toe.’’

Dualisme

Harold Ebels (D66) wees voorzitter Mans er eerst op dat hij het jammer vindt dat het college alleen uit mannen bestaat. ,,Kijk eens naar mijn fractie. Ik word geflankeerd door vijf vrouwen die allen via voorkeursstemmen zijn gekozen. Wij zijn wel content met diverse onderdelen van het akkoord en vooral enthousiast over de paragraaf klimaat. Daarentegen is in onze ogen de sociale paragraaf de meest magere, want hoe worden de inwoners met een minimale uitkering bereikt? Dienstverlening komt echter in het hele verhaal niet voor, dus we blijven het college kritisch volgen.’’

Volgens Bärbel Böhling (De VrijeLijst) is het akkoord ‘verdedigbaar, dat beleidsstukken bevat als een cultuur- en erfgoednota waar hard aan gewerkt is’. Zij liet weten: ,,Verder onderzoek voor het zwembad is absoluut niet nodig en maakt het project alleen maar duurder. De oplossing van de Beverwijkerstaatweg is al een raadsopdracht en dus als zodanig behandeld. Dualisme moet nadrukkelijk de aandacht krijgen en betrek ons bij zaken als het besteden van de Eneco-gelden.’’

Ron de Haan overhandigt ‘De Wakkere Haan’ aan Marieke Kooter. (Foto Ernest Selleger)

Nieuwe raadsleden

Toen was het tijd om de nieuwe wethouders te benoemen en te beëdigen. Dat gebeurde nadat de benoemingscommissie alle daarvoor benodigde stukken had onderzocht en geen bezwaren had ontdekt. Na de benoeming werd door Falgun Binnendijk de eed afgelegd en door de andere drie kandidaat-wethouders de belofte. Aansluitend richtte de voorzitter zich tot Roel Beems, die na twaalf jaar afscheid nam van de raad vanwege zijn benoeming als wethouder. Mans blikte terug op het politieke pad dat Beems had doorlopen. Beems wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Daarna waren de emmers met bloemen nog niet leeg, want door het doorschuiven van twee raadsleden naar het college moesten er weer twee nieuwe raadsleden worden benoemd. Dat waren Cees Hollenberg (Lokaal Vitaal) en Aart Waterman (Groen Links). Ook werden Florence Eijck (PvdA) en Tim de Heer (De VrijeLijst) beëdigd als commissielid, omdat zij op 21 april ontbraken bij de beëdiging van de andere commissieleden.

Trofee

Van wethouder Ron de Haan, die niet terugkeert in het college, werd als laatste afscheid genomen. Ook voor hem had Mans passende woorden: ,,Na de zetelwinst van je partij had je gehoopt op een terugkeer als wethouder, maar dat zat er niet in. Wel kom je terug op de plek waar we je vanaf 2004 kennen. Je bent een volstrekt originele denker met een creatieve geest en je kreeg als wethouder een paar pittige dossiers onder je hoede, zoals de IKC’s, het zwembad en jeugdzorg. Voor cultuur kwam er een nieuw beleid en je ging ook vol voor de ondernemers in coronatijd. We raken je gelukkig niet kwijt en mede namens Paul en Falgun bedank ik je voor de prettige samenwerking.’’

De Haan kreeg daarop het woord. Hij bedankte zijn partijgenoten van De VrijeLijst voor hun steun en de zeventien ambtelijke teams waarmee hij gewerkt had. Tot slot toverde hij een trofee uit de hoge hoed die de naam ‘De Wakkere Haan’ droeg en voor het eerst werd uitgereikt aan Groen Links raadslid Marieke Kooter voor met name haar inzet voor de opvang van statushouders in Limmen.