Nieuwe serie Oer-IJ-lezingen in archeologiemuseum Huis van Hilde

Regio – Stichting Oer-IJ organiseert in samenwerking met Archeologiemuseum Huis van Hilde een nieuwe serie van drie interessante lezingen. Op 19 januari komt de stand van de natuur in het Oer-IJ-gebied aan bod. De lezing op 16 februari gaat over de tv-productie ‘Het Verhaal van Nederland’ en op 16 maart staan de gevolgen van klimaatverandering in deze omgeving centraal.

De natuur van het Oer-IJ-gebied

Het Oer-IJ-gebied ligt in de noordvleugel van de Randstad, sterk verstedelijkt maar desondanks met verassend veel natuur. Overal echter staat de natuur onder druk, ook in dit gebied. Vier sprekers laten, elk vanuit hun eigen deskundigheid, hun licht schijnen over wat de belangrijkste natuurwaarden in het Oer-IJ-gebied zijn en hoe de natuurkwaliteiten nog versterkt en verbeterd kunnen worden. Bart Korf verzorgt de algemene inleiding over de natuur in het Oer-IJ-gebied. Hij is bioloog en was werkzaam bij onder meer gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland en PWN. Bart is ook de hoofdauteur van het Kennisdocument ‘Natuur in het Oer-IJ-gebied’ en schreef een hoofdstuk in de ‘Atlas van het Oer-IJ-gebied’.

Nico Jonker verzorgt een lezing over verbindingen tussen natuurgebieden in Noord-Holland en het Oer-IJ gebied. Nico is werkzaam als ecoloog bij de provincie Noord-Holland. In zijn vrije tijd houdt hij zich ook bezig met verschillende onderzoeken naar zoogdieren, vogels, vissen en planten. Cor ten Haaf komt vertellen over de resultaten van natuurontwikkeling in het Oer-IJ-gebied. Cor is ecoloog en eigenaar van het onderzoeksbureau Ten Haaf en Bakker. Hij heeft voor meerdere terreinen in het Oer-IJ-gebied natuurinrichtingsplannen geschreven. In opdracht van de provincie Noord-Holland bracht hij het afgelopen jaar de resultaten van die natuurontwikkeling in kaart.

Marco van Wieringen spreekt over vismigratie in het Noordzeekanaalgebied. Hij is als adviseur Water en Natuur bij Rijkswaterstaat betrokken bij het beheer van trekvispopulaties in en om het Noordzeekanaal. Dit in samenwerking met de waterbeheerders en andere partijen in deze regio. Marco is medeauteur van het katern vismigratie in het routeboekje ‘Langs de Oevers van het Oer-IJ’.

Het verhaal van Nederland

Jaap Hoogendoorn komt op 16 februari naar Castricum. Hij was met zijn re-enactment-bedrijf Springlevend Verleden betrokken bij de productie van Het Verhaal van Nederland, de tv-documentaireserie over de geschiedenis van Nederland, waarvan elke aflevering door ruim twee miljoen mensen werd bekeken. Jaap biedt een blik achter de schermen van het programma en vertelt hoe gebruik is gemaakt van replica’s van vondsten uit het Archeologiedepot van Museum Huis van Hilde.

Jaap Hoogendoorn. (Foto: aangeleverd)

Om de gedramatiseerde scènes geloofwaardig over te laten komen is het team bijgestaan door verschillende specialisten. Jaap Hogendoorn van Springlevend Verleden is zo’n specialist. Als historisch producent en re-enactment advisor zorgde hij ervoor dat er vele authentieke details verstopt zitten in deze serie.

Klimaatverandering in de regio

Het Oer-IJ-landschap biedt kansen voor het aanpakken de klimaatproblemen. Hans van Weenen, duurzaamheidsdeskundige en bestuurslid van de Stichting Oer-IJ vertelde daarover bij de aftrap van de Open Monumentendagen op 2 september in Limmen. De belangstelling was groot en de waardering niet minder. Daarom komt hij op verzoek zijn verhaal op 16 maart nog een keer vertellen in Huis van Hilde.

Hans van Weenen. (Foto: aangeleverd)

De verandering van het klimaat wordt door steeds meer mensen gevoeld. Duurzaamheid gaat over ingrepen gericht op de toekomst. Van Weenen laat zien hoe het verleden daarvoor een inspiratiebron kan zijn. Hij verbindt duurzame ontwikkeling, landschap en erfgoed, en licht toe hoe aanpassing aan veranderingen in de omgeving al eeuwenlang een thema is voor Castricum. Welke kansen biedt het historisch landschap voor oplossingen van de huidige klimaatproblemen?

Praktische informatie

Museum Huis van Hilde (achter het NS-station van Castricum) gaat open om 19.15 uur. Aanvang lezing om 20.00 uur, einde circa 21.45 uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro per avond (inclusief bezoek aan Archeologiemuseum Huis van Hilde en koffie/thee in de pauze). Museumjaarkaarthouders krijgen 5 euro korting. Aanmelden via de website van Archeologiemuseum huis van Hilde (www.huisvanhilde.nl/2022/12/oer-ij-lezingen-2023). (Foto: Stichting Oer-IJ)