Nieuwe natuur in Zanderij Noord: gemeente zet grote stap vooruit

Castricum – De gemeenteraad heeft vorige week dinsdag het bestemmingsplan voor Zanderij Noord goedgekeurd. Met 22 stemmen voor en 1 stem tegen is dit plan nu officieel. Dit is een belangrijke stap om nieuwe natuur te creëren in het gebied tussen Castricum en de duinen.

Wethouder Valentijn Brouwer: ,,Dit is een geweldige mijlpaal voor Castricum. We werken hier al lang aan en nu kunnen we echt beginnen. We hebben goed met alle partijen samengewerkt en geprobeerd alle belangen zo goed mogelijk mee te nemen. Dit plan helpt niet alleen de natuur, maar zorgt ook voor betere waterhuishouding en meer recreatiemogelijkheden.’’ Na tien jaar voorbereiding is de gemeente trots dat het plan er nu ligt. De kosten voor het kopen van de grond en de inrichting en het beheer worden betaald door PWN en de provincie Noord-Holland. PWN zorgt voor de inrichting en het beheer van het gebied.

Inrichtingsplan

PWN gaat nu snel verder met het inrichtingsplan. Dit najaar organiseert zij meerdere bijeenkomsten waar inwoners kunnen meepraten. Rond 15 juni lanceert PWN een website (www.pwn.nl/zanderij) waar de laatste informatie te vinden is. Zanderij Noord ligt tussen station Castricum en de duinen. Hier komt nieuwe natuur die helpt met het opvangen van regenwater en zoetwatervoorraad. Het gebied wordt ook geschikt voor recreatie en natuureducatie. Nu wordt het gebied nog voor een deel gebruikt voor bollenteelt. In totaal is het gebied 35 hectare groot, waarvan 7 hectare al natuur is. (Archieffoto: Hans Boot)