Nieuwe Hutgheest gepresenteerd

Woensdag 25 november vond in de Zwaan de presentatie plaats van de nieuwe Hutgheest, het jaarboek 2015 van Vereniging Oud Uitgeest, Deze Hutgheest staat grotendeels in het teken van de Tweede Wereldoorlog en de herdenking van zeventig jaar bevrijding. Het eerste exemplaar is door Greet Enkt-Mors overhandigd aan Jan Zweeris, één van de auteurs (foto). Greet Enkt-Mors werd daarna in de bloemetjes gezet omdat ze zich vele jaren heeft ingezet voor de redactie. Daarna gaf Bank Beentjes een fotopresentatie die inhaakte op de inhoud van het jaarboek.

Er was een geweldige belangstelling voor deze bijeenkomst. Er werden vele ontbrekende namen en gegevens genoteerd die vanuit de aanwezigen werden verteld. Na afloop werd Bank Beentjes bedankt voor zijn prachtige presentatie. Onder het genot van een drankje werd nog gezellig na gebabbeld.
De Hutgheest is verkrijgbaar bij de Vereniging Oud Uitgeest en boekhandel Schuyt. Daar kan men ook nog terecht voor een exemplaar van het boek ‘In gesprek met…deel 2’ dat eerder dit jaar is verschenen. (Ger Bus)