Nieuw asfalt fietspaden

Vanaf half september laat het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer werkzaamheden uitvoeren op de geasfalteerde fietspaden in de Klaas Hoorn- en Kijfpolder in Akersloot. Tot begin oktober zullen fietsers en wandelaars soms even om de asfalteringswerkzaamheden heen moeten lopen. Alleen tijdens het aanbrengen van asfalt, dat op 1 en 3 oktober gepland staat, worden de paden geheel afgesloten met zogenaamde schrikhekken. Een omleiding staat dan met borden aangegeven.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het gedeeltelijk weghalen van het oude asfalt. Daarna wordt het asfalt aangebracht, waarna de bermen worden opgeknapt. In april als het asfalt goed aan de onderlaag is vastgekleefd en de winterkou voorbij is, wordt er split aangebracht. Deze steentjes zullen dezelfde grijze kleur hebben als de huidige. Hiermee gaat het fietspad dan weer in zijn omgeving op.

De fietspaden in de Klaas Hoorn- en Kijfpolder maken deel uit van het wandelnetwerk en het fietsnetwerk. Ook thematische fietsroutes, zoals de Pontjesroute, en wandelroutes lopen over deze paden. De routes zullen als de paden zijn afgesloten, via de Kerklaan in Akersloot lopen. (Foto: Emily Oosterom)