Nestor van de raad neemt afscheid

Akersloot – Aan alles komt een eind. Dat geldt ook voor het politieke leven van Willem Veldt, die afgelopen zondag 80 werd. Hij was 56 jaar actief bij diverse lokale partijen en bekleedde ook het ambt van wethouder in zijn woonplaats en de fusiegemeente Castricum.

Door Hans Boot

Willem Veldt werd op 6 februari 1942 geboren in Akersloot en heeft het dorp, behoudens de opkomst voor militaire dienst, nooit verlaten. Hij oefende daar ook zijn laatste beroep uit: ,,Na verschillende functies in het bedrijfsleven ben ik in 1993 mijn ‘Toko’ begonnen aan de Julianaweg. Die zaak werd zo genoemd, omdat ik kantoorartikelen, rookwaren, boeken, kranten etc. verkocht. Vanwege gezondheidsproblemen ben ik er twee jaar geleden mee gestopt.’’

Veldt heeft naast zijn werk een indrukwekkende loopbaan achter de rug als het gaat om politiek en vrijwilligersfuncties bij verenigingen in zijn dorp: ,,Zo’n 56 jaar geleden was ik betrokken bij de oprichting van de Vrije Lijst Akersloot. In 1974 werd ik voor deze partij raadslid en van 1982 tot 1997 wethouder met de portefeuilles ruimtelijke ordening, financiën en woonruimteverdeling. Tot 2001 keerde ik terug in de Akerslootse raad en vanaf de CAL-fusie in 2002 werd ik weer wethouder, maar nu namens GDB. Na bijna vier jaar nam ik opnieuw zitting in de gemeenteraad, maar toen had ik mij aangesloten bij CKenG.’’

Verre reizen

De raadsnestor zag kans om naast zijn werk en politieke besognes nog tijd vrij te maken voor het vrijwilligerswerk: ,,Ik was voorzitter van de IJsclub Akersloot, ben 19 jaar secretaris geweest van SV Meervogels ’31 en was ook op het voetbalveld te vinden als scheidsrechter. Verder was ik secretaris van de plaatselijke speeltuinvereniging. Ik ben ook ereburger van Akersloot geworden en erelid van Meervogels. Daarnaast was ik heel wat jaren actief als correspondent voor zowel landelijke als lokale bladen en soms ook nog als Prins Carnaval.’’

De zomervakanties van Veldt werden doorgaans besteed aan het maken van lange en verre reizen: ,,Ik ben in China, Indonesië en Nieuw Zeeland geweest en een keer of vijf in Australië, waar een broer van me woont. Die hoop ik nog eens te kunnen bezoeken.’’ Dat zal dan waarschijnlijk alleen moeten gebeuren, want de ambitieuze Akersloter heeft geen levenspartner: ,,Door mijn drukke leven is een huwelijk er nooit van gekomen, hoewel ik verschillende relaties heb gehad en ook wel een huwelijk had gewild.’’

Lijstduwer

Het scheidende raadslid staat niet lang stil bij zijn tachtigste verjaardag: ,,Ik vier het niet op de dag zelf in verband met de coronamaatregelen, maar zodra die beperking is opgeheven geef ik een groot feest voor de vele familieleden en kennissen. Helaas kan dat niet meer in De Vriendschap plaatsvinden.’’ Na de gemeenteraadsverkiezingen van half maart keert Veldt de politiek de rug toe. Hij legt uit waarom: ,,De pijp is leeg en de ambitie voor een nieuwe periode is er niet meer. Ik sta nog wel als lijstduwer op de allerlaatste plaats van de nieuwe fusiepartij Lokaal Vitaal en dat is het.’’ (Foto: Hans Boot)