Negatief zwemadvies Dorregeest Uitgeest

Voor het water van de locatie Dorregeest is op advies van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een preventief negatief zwemadvies afgegeven in verband met slechte waterkwaliteit. Het preventief advies wordt altijd afgegeven na een riooloverstort achter het gemaal Meldijk te Uitgeest en geldt voor 72 uur. Een controlebemonstering wijst daarna uit of de verontreiniging is verdwenen. Op het strand worden borden geplaatst. Bij een negatief zwemadvies is zwemmen op die plek slecht voor de gezondheid. Zwemmen wordt iedereen afgeraden. De RUD NHN adviseert om bij elk bezoek goed te letten op de blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.