Murat woont tijdelijk bij een gastgezin in Castricum: ‘hier krijg ik kansen’

Castricum/Limmen – In september 2022 kwam Murat* aan in Nederland. Hij verbleef in Ter Apel, Dronten, Budel, Zoutkamp en op de boot in Velsen. ,,In Velsen ging ik van dit gebied houden. Op enig moment dacht ik: ik wil het liefste wonen bij een gezin in Nederland.’’ Marijke Jansen van Takecarebnb zag zijn aanmelding in het systeem en besloot contact te zoeken. ,,Ik had er meteen vertrouwen in, omdat Murat zo duidelijk weet wat hij wil.’’

Door Ans Pelzer

Takecarebnb brengt statushouders in contact met Nederlandse gezinnen die drie maanden hun huis openstellen. De matchmaker van Takecarebnb zoekt de beste mogelijke match. Die bespreekt met gastgezin wensen en verwachtingen. Vervolgens worden er goede afspraken gemaakt. Tijdens de gehele logeerpartij blijft de matchmaker betrokken bij het wel en wee van het gastgezin.

Marijke en Murat spraken elkaar telefonisch toen Murat nog in Dronten woonde. Marijke zag zijn voorkeur voor de regio Castricum in het systeem en benaderde hem om op zoek te gaan naar een passend gastgezin. Daarna werden er gezamenlijke gesprekken gevoerd met de gastvrouw.

Proefweekend

Na de kennismaking volgt een proefweekend logeren. Gast en gastgezin kunnen zo de nieuwe situatie ervaren en besluiten of het logeren voor drie maanden kan beginnen. Na die periode kan het zijn dat een van beide partijen niet verder wil. Of dat het gezin en statushouder nog eens drie maanden verlengen. Of er wordt een ander gastgezin gevonden. In het slechtste geval moet statushouder terug naar het AZC. Takecarbnb bemiddelt indien nodig bij conflicten.

Voordelen

Murat: ,,Voor mij zitten er veel voordelen aan om een gewoon Nederlands huishouden mee te maken. Je gaat naar de supermarkt en leert mensen kennen. Er zijn misschien kansen om werk te vinden en de taal te leren. In het AZC zijn kun je geen kansen vinden, hier wel. Het AZC is zo’n negatieve omgeving.’’

Marijke: ,,De statushouder krijgt ruimte en het gezin kennis van de wereld. Bijna alle host-families verlengen het contract. We hebben goede ervaringen.’’

Tuinhuis

Murat werd gekoppeld aan gastvrouw Hannie. ,,Het zijn zorgvuldige procedures en er wordt weloverwogen gematcht’’, zegt ze. ,,Mijn huisje in de tuin staat leeg en toen hoorden we steeds meer ernstige verhalen over Ter Apel. Daarom besloten we wat te doen. De statushouder moet hier veel papierwerk regelen. Daar kan iemand van Takecarbnb bij helpen. Mijn bijdrage is luisteren naar Murat en hem helpen om zijn weg te vinden. Welke hulp en/of begeleiding je als gastgezin wel of niet kunt bieden is vrij. Dat zal voor iedereen verschillend zijn. Ik vind het vooral boeiend en leuk iets te kunnen doen en wat te leren.’’

Thuis in Castricum

Waarom Murat naar Nederland is gekomen? ,,De oorlog in Syrië vernietigt alles: huizen, scholen, ziekenhuizen en mijn vrienden. Bovendien moet je voor onbepaalde tijd het leger in en je weet niet wie een crimineel is en wie niet. Waarvoor vecht je? Hier kan ik starten met mijn inburgering en ik doe vrijwilligerswerk bij Muttathara. Ik probeer daarnaast werk te vinden. De belangrijkste winst is dat ik nu psychisch stabiel ben. Ik heb voor het eerst het gevoel dat ik in een community woon.’’

Leren

Marijke: ,,Bij de intake volgen we een checklijst over de verwachtingen die men van elkaar heeft. Het gaat over kinderen, dieren, samen eten, soms, nooit of altijd.’’ Hannie: ,,Ik had eerder Oekraïense vrouwen opgevangen en dit is weer een nieuwe ervaring. Je leert steeds bij. Ik wist niks van Syrië. Belangrijk is dat je duidelijk bent in wat je van elkaar verwacht. Het uitspreken van wrevels is lastig, maar het moet wel. Het is ook nuttig om eens naar Castricum te kijken door de ogen van de ander. Dan realiseer ik me steeds weer hoe moeilijk het is als je uit een andere cultuur komt om te integreren. Murat wees me erop hoeveel verschillende woorden we bijvoorbeeld gebruiken voor goedemorgen.’’

Na drie maanden bespreken Hannie en Murat met elkaar of verlenging mogelijk en wenselijk is. Inmiddels is het contract verlengd totdat Murat een flexwoning krijgt van de gemeente.

*Murat is een fictieve naam. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

Takecarebnb is in 2015 gestart. Toen was drie maanden opvang nog een mooie tijd. De afgelopen jaren werd de doorstroming op de huizenmarkt steeds moeilijker. Nu deze steeds meer stokt worden de wachttijden langer. Dat is nu vrijwel overal zo. De wachttijden zijn per gemeente heel verschillend. In Castricum is de wachttijd lang omdat statushouders geen voorrang hebben bij sociale huurwoningen. Voor AZC’s kan het de druk wat verlichten. Meer informatie en/of aanmelden:www.takecarebnb.org

Op de foto:
Rechts Marijke Jansen, links gastvrouw Hannie Loermans. (Foto: Ans Pelzer)