Motie rond entree Huis van Hilde

Castricum – Ron de Haan van De VrijeLijst heeft een motie ingediend om de toegang van Huis van Hilde voor houders van een Museumjaarkaart of van andere culturele passen, zoals het Cultureel Jongeren Paspoort, vrij toegang te geven. Nu betalen bezoekers van vijf jaar en ouder twee tot vijf euro. De Haan: ,,Huis van Hilde heeft weliswaar geen museumstatus, maar oefent wel museale taken uit die bezoekers nog meer betrekt bij cultureel erfgoed en cultuurhistorie. Het bevorderen en verspreiden van kennis over archeologie zijn ook museale en cultuur-educatieve taken. Het zou logisch zijn als de Provincie Noord-Holland kosteloos toegang geeft aan pashouders die immers worden verstrekt om museumbezoek en cultuurparticipatie te bevorderen. Ik wil dat er gesproken wordt met de portefeuillehouder Cultuur van de provincie het toegangsbeleid voor het Huis van Hilde zo te wijzigen dat aan houders van een Museumjaarkaart of Cultuurpas vrij toegang wordt gegeven. De Commissaris van de Koning Remkes komt binnenkort naar Castricum, wellicht kan hij al direct antwoord geven en zich bereid tonen de regels aan te passen.” De Haan verbaast zich ook over de vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in Huis van Hilde. ,,Is dat geen verdringing van arbeidsplaatsen op de reguliere arbeidsmarkt?” Op de foto het jongetje van Uitgeest, te zien in Huis van Hilde. Op de foto het jongetje van Uitgeest te zien in Huis van Hilde.