Parkeerroute voor centrum en winkelcentrum Geesterduin klaar

‘Mogelijk weer extra inrit bij parkeerterrein Geesterduin’

De verkeersveiligheid op de Geesterduinweg en het naastgelegen parkeerterrein moet omhoog. Dat vindt wethouder Paul Slettenhaar. Mogelijk komt er een extra inrit, maar ook aan het aanleggen van drempels wordt gedacht.

Ondanks dat de Geesterduinweg een dertig kilometerzone is, wordt er ‘soms wel zeventig kilometer per uur gereden’, vertelt de wethouder. ,,Dat is natuurlijk belachelijk.” Verkeer dat het parkeerterrein verlaat, moet voorrang krijgen. Ondanks de borden die op verschillende plekken zijn opgehangen, is de huidige verkeerssituatie niet veilig genoeg.

Naast het parkeerterrein en de situatie op de Geesterduinweg wordt de openbare ruimte rond het winkelcentrum ook aangepakt. Slettenhaar verwacht dat er ‘binnen enkele weken’ wordt gestart met de aanpassingen.