Meer ruimte voor stallen fietsen bij het strand

Foto boven:
Tot en met vorige week grote drukte op de fietsenstalling. (Foto: Hans Boot)

Castricum – Wekenlang was het behelpen bij het zoeken naar een plek op de fietsenstalling bij het strand, omdat een groot deel was afgesloten wegens instortingsgevaar van de daaronder gelegen loods. Dat is nu hersteld, maar het wachten is nog steeds op de realisatie van de uitbreidingsplannen.

Door Hans Boot

In het najaar van 2021 zag uitbater PaanZEE (onderdeel van de Biesterbos Groep) zich genoodzaakt om een deel van de fietsenstalling op het strandplateau te sluiten. Dit betrof de plaatsen op een betonnen plaat die fungeert als dak van een oude loods. Omdat de kans op instorting van deze fundering als gevolg van betonrot steeds meer toenam, werden er rondom de plaat hekken neer gezet met daarop bordjes met de tekst ‘Tijdelijk gesloten. (Coming Soon)’.

Vooral tijdens de weekenden leidde het tekort aan plekken tot chaotische taferelen, dus beloofde de situatie niet veel goeds met het oog op het zomerseizoen. Een gesprek met Marcel Tervoort, beheerder van alle parkeervoorzieningen van PaanZEE bracht echter weer wat licht in de duisternis. Hij vertelde: ,,Deze week zijn er 175 stempels onder de betonplaat aangebracht, waardoor dit gedeelte weer aan de stalling is toegevoegd. Dat scheelt toch weer zo’n 400 plaatsen.’’

Marcel Tervoort laat het bewijs van onderstempeling zien. (Foto: Hans Boot)

Politieke vragen

De penibele situatie rond de fietsenstalling bij het strand was voor De VrijeLijst aanleiding om hierover op 27 mei jl. schriftelijk vragen te stellen aan het college. Deze zijn vervolgens beantwoord bij brief van 20 juni. Daarin wordt bevestigd dat de gemeente de fietsparkeerplaats op het dak van de loods in september 2021 buiten gebruik heeft laten stellen nadat gebleken was dat deze zonder ondersteuning niet veilig was. Het college laat zich echter niet uit over stempels die volgens de De VrijeLijst zouden zijn weggehaald, maar stelt wel dat dit dossier lang heeft stilgelegen. Het nieuwe college erkent de urgentie en is direct met de exploitant van de stalling in gesprek gegaan om tot een oplossing te komen.

Op de vraag van de politieke partij of het college maatregelen treft indien de exploitant zich niet laat aanspreken op het plaatsen van de stempels, luidt het antwoord dat er drie alternatieve locaties in beeld zijn gebracht voor de aanleg van een tijdelijke fietsenstalling op en nabij het strandplateau. Deze vraag is echter achterhaald door het recent aanbrengen van de stempels. Het college laat nog wel weten dat zij € 5000,- bijdraagt aan het verstevigen van de loods.

Reactie PaanZEE

Namens de exploitant reageerde Marcel Tervoort als volgt op de vragen van De VrijeLijst: ,,De uitvoerend wethouder tot mei van dit jaar was lid van De VrijeLijst en weet dus exact hoe de vork in de steel zit. Er wordt gesuggereerd dat het plateau onveilig is geworden door het weghalen van onderstempeling, maar die heeft er nooit gestaan. De situatie is in de loop der tijd achteruit gegaan en op een gegeven moment beoordeeld door onze constructeur, die op ons verzoek en initiatief het gebouw controleert. Wij zin al jaren bezig met het realiseren van onder andere een nieuwe en vergrote fietsenstalling met meer faciliteiten die aansluiten op de huidige behoeftes. Tot op heden hebben we hiervoor geen vergunning gekregen. De laatst aangepaste aanvraag dateert van december 2021, omdat de eerdere aanvraag het niet haalde. De exploitant heeft zelf vorig jaar aan de gemeente gemeld dat de procedures te lang duren en dat de bouwkundige staat van de stalling onveilig is. Daarop is in gezamenlijk overleg besloten om dit gedeelte van de stalling af te sluiten totdat de omgevingsvergunning is verleend. Hier wachten we nog steeds op. Een recent constructief gesprek met wethouder Beems heeft tot een snelle tussenoplossing geleid, waarbij de oorspronkelijke capaciteit tijdelijk wordt teruggebracht door het aanbrengen van stempels. Wij hopen spoedig de benodigde vergunning te ontvangen, waardoor dit issue integraal en beter wordt opgelost en ook voorzieningen als kort parkeren en de aanpassing van de infrastructuur op de parkeerplaats voor auto’s kunnen worden uitgevoerd. Hierin hebben wij nu alle vertrouwen.’’

Artist impression van de plannen van PaanZEE. (Afbeelding: aangeleverd)

Reactie wethouder

De nieuwe strandwethouder Roel Beems wilde ook op deze heikele kwestie reageren en zei: ,,In het beleid van het nieuwe college is er veel aandacht voor de fiets. Je komt dat tegen in onze beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, toerisme en in nog een aantal portefeuilles. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij iedereen aanmoedigen om op de fiets te stappen en dat er dan voor die fiets bij het strand geen plaats is. Er wordt gewerkt aan een goede infrastructuur voor de lange termijn, maar voor het aankomend hoogseizoen moest een oplossing worden gevonden. Daar zijn verschillende opties voor in kaart gebracht en het constructief overleg met de exploitant heeft geresulteerd in deze pragmatische, en voor de gemeente meest voordelige, optie. Het college is blij dat die snel is uitgevoerd en strandbezoekers gewoon welkom zijn met hun fiets.’’