Meer politieke aandacht voor pleegzorg

Castricum – De kennis bij de portefeuillehouders van de BUCH over de pleegzorg in deze regio dreigde een wat ondergeschoven kindje te worden. Daarom namen zij het initiatief om pleegzorgouders en pleegzorgmedewerkers van William Schrikker Gezinsvormen uit te nodigen voor een gesprek.

Door Hans Boot

De bedoeling van deze bijeenkomst was dat er over en weer vragen werden gesteld over het ervaren van de pleegzorg, de knelpunten en de verwachtingen van de politiek. Pleegzorg(groot)ouder Elles Lips uit Castricum was op de uitnodiging ingegaan en kreeg alle ruimte om aan de portefeuillehouders, beleidsambtenaren en pleegzorgmedewerkers van William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) meerdere knelpunten toe te lichten en suggesties te doen. Zij vertelde dat ze haar twee kleinzoons van inmiddels 18 jaar medio 2018 in huis nam. Dit leidde tot een moeizame zoektocht naar een geschikte woning, omdat de pleegzorg-oma een seniorenappartement van Kennemer Wonen bewoonde en de corporatie pas een geschikte eengezinswoning wilde aanbieden als er een pleegzorgcontract was gesloten. WSGV wilde daar echter niet aan meewerken voordat er nieuwe woonruimte was geregeld. De kip of het ei dus. In de zomer van 2019 kon er eindelijk worden verhuisd en het contract met WSGV worden getekend. Het probleem werd erkend door wethouder Ron de Haan, die vanaf het begin bij de nijpende situatie was betrokken. Lips had waardering voor zijn bemoeienis, maar vroeg zich ook af ‘of de gemeente in zo’n geval niet meer kan bemiddelen bij woningtoewijzing’.

Actieplan

Ook kwam in het overleg naar voren dat het nogal schortte aan de communicatie vanuit de gemeente naar de pleegzorginstellingen en de pleegzorg(groot)ouders. Cecilia van Weel, wethouder van Uitgeest, zei daarop ‘dat de politiek de opdracht moet krijgen om pleegouders op allerlei manieren te helpen’. Zij benadrukte ook ‘dat het huidige beleid erop gericht is dat jongeren zoveel mogelijk worden weggehaald uit de gesloten jeugdzorg, maar dat er daarvoor te veel drempels worden ingebouwd’. Daaraan voegde zij toe: ,,Het gevolg is ook dat er nog meer pleegzorgadressen nodig zijn, terwijl er al een groot tekort is. Ik pleit daarom voor een landelijk actieplan.’’

Wethouder Antoine Tromp van de gemeente Bergen vroeg onder anderen of wijkgericht werken misschien kon bijdragen aan wat meer ondersteuning. Het algemene antwoord daarop was dat er meer behoefte is aan een jaarlijks overleg tussen pleegouders, de gemeente en WSGV om ervaringen en vragen uit te wisselen. Voorgesteld werd dat zo’n bijeenkomst bijvoorbeeld in de ‘Week van de pleegzorg’ zou kunnen plaatsvinden.

‘Pleegzorgkaart’

Verder kwam de onduidelijkheid over beschikbare financiële middelen aan de orde, zoals het pleegzorgfonds van de regiogemeenten Alkmaar. Hiervan wordt nauwelijks gebruik gemaakt, omdat velen het bestaan ervan niet weten. WSGV dacht zelfs dat dit ‘potje’ opgeheven was, aangezien contact met gemeenten over het pleegzorgfonds vooral veel onduidelijkheid heeft opgeleverd. Falgun Binnendijk, de Castricumse wethouder Welzijn, stelde daarop voor om een ‘pleegzorgkaart’ te maken, waarop alle regelingen en de bewegwijzering worden vermeld.

In ieder geval werd de bijeenkomst door alle aanwezigen als zeer nuttig ervaren en beloofden de portefeuillehouders, ongeacht wat er na de gemeenteraadsverkiezingen gaat gebeuren, beterschap voor de toekomst.

Op de foto:
De vier portefeuillehouders Sociaal Domein van de BUCH. Van links naar rechts: Ron de Haan, Elly Beens, Antoine Tromp en Cecilia van Weel. (Foto: Hans Boot)