Meedenken over de toekomst van de gemeente

Regio – Hoe moeten Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude eruitzien over pakweg twintig jaar? En wat moeten we daarvoor doen? Daarover gaat de omgevingsvisie. Die gaat in op zaken als wonen, bereikbaarheid, landschap en natuur en voorzieningen. De ontwerp-omgevingsvisie ligt nu ter inzage. Hierin zijn de reacties verwerkt op de voorontwerp-omgevingsvisie. De volgende stap is een omgevingsvisie die de gemeenteraad vaststelt.

Wethouder Paul Slettenhaar (ruimtelijke ontwikkeling, omgevingswet, bouwen en wonen) legt uit: ,,We hebben een prachtige gemeente waar we goed kunnen wonen, werken en recreëren. De omgevingsvisie geeft de richting aan voor de volgende generatie, hoe we in 2040 nog steeds een gezonde en prettige gemeente kunnen zijn. Het gaat over keuzes rond wonen, bereikbaarheid, voorzieningen en natuur.’’ Een omgevingsvisie is ook nodig bij het maken van omgevingsplannen (nu heten deze nog bestemmingsplannen) en is bijvoorbeeld van belang bij bouwplannen.

Doelen

De belangrijkste doelen in deze visie zijn: gezonde dorpen met een gevarieerd woonaanbod, een open en gevarieerd landschap, die bereikbaar en duurzaam zijn. De uitgangspunten heeft de gemeente eerder vastgelegd in een zogeheten voorontwerp-omgevingsvisie. Hiervoor leverden inwoners en ondernemers al de nodige inbreng via een enquête, bijeenkomsten en gesprekken. Dit voorontwerp heeft in maart ter inzage gelegen en leverde 35 reacties op. Deze inspraakreacties en ook de inbreng van het nieuwe college van burgemeester en wethouders zijn verwerkt in de nieuwe versie van de omgevingsvisie. Deze ontwerp-omgevingsvisie, ligt nu ter inzage tot en met 13 december.

Reageren

In deze periode kan iedereen reageren in de vorm van een zienswijze. De zienswijzen worden verwerkt in een definitieve omgevingsvisie. Deze is van kracht als de gemeenteraad deze heeft vastgesteld. Dat gebeurt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023. Het document is op www.castricum.nl/omgevingsvisie te vinden. Op dinsdag 15 november is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van 17.00 tot 19.00 uur. Wie vragen heeft, kan ook bellen met gebiedsregisseur Mirjam van der Horst Jansen via nummer 14 0251. (Foto: Bos Media Services)