Majelle Slenters (COA) over huisvesting statushouders: ,,We kijken niet naar de kwaliteit van tijdelijke woningen’’

Akersloot – Vorige week werd door statushouders een stilteprotest gehouden over de kwaliteit van de flexwoningen die zij toegewezen kregen. Meerdere van hen weigerden te tekenen voor een woning op de Stetweg of de Koekoeksbloem. Majelle Slenters is locatiemanager bij het COA en verantwoordelijk voor locatie Hotel Akersloot. Zij ging in gesprek met statushouders en sympathisanten.

Door Ans Pelzer

Nadat statushouders het contract voor de tijdelijke flexwoningen niet wilden tekenen, ontstond korte tijd paniek. Statushouders waren bang dat zij per direct op straat gezet zouden worden. Er werd een actie opgezet. De ontvangst van sympathisanten in Hotel Akersloot door medewerkers van het COA en de security is hartelijk.

Slenters is helder over de verantwoordelijkheden: ,,Het COA koppelt statushouders aan een gemeente. Dat is een administratieve handeling die alleen gaat over de mensen die een gemeente wettelijk verplicht is passend te huisvesten. Vooraf aan deze koppeling wordt eerst gekeken of er redenen zijn om een statushouder aan een bepaalde gemeente te koppelen. Denk aan werk, eerste graad familie, opleiding of een medische behandeling. Eenmaal gekoppeld aan een gemeente – en zeker als er al een huis aangeboden is – kan dat niet meer veranderd worden. Meerdere statushouders in Hotel Akersloot willen liever naar een andere gemeente. Dat kan dus niet.’’ Uitzonderlijk was de situatie van de Picassolaan in Alkmaar, waarbij de gemeente de bewoners liet blijven.

Woningweigering

,,Woningweigering wordt door het COA slechts in een beperkt aantal situaties akkoord bevonden. Bijvoorbeeld als iemand net ergens een baan kreeg of afhankelijk is van een medische behandeling in de buurt van een ziekenhuis. De gronden voor woningweigering van de statushouders uit Akersloot zijn niet geaccepteerd. Voor de statushouders rest dan de zeer onzekere gang naar de rechter. Omdat men na een rechterlijke uitspraak een woning niet alsnog kan accepteren, waagt niemand zich daaraan. Dan rest de straat.’’

Op straat

,,Het COA zet mensen niet op straat, maar we zijn duidelijk in de boodschap dat het niet veel beter wordt als mensen niet tekenen. Statushouders op straat zetten doet het COA niet. Als het daar uiteindelijk op aankomt, gaat dat via de rechter.’’

Passend huisvesten

Over de vraag of het COA de flexwoningen van de gemeente Castricum passend vindt, zegt Slenters: ,,Het past het COA niet om daar een oordeel over te hebben. Het is de gemeente die aanbiedt, daar heeft het COA niets over te zeggen. Of er minimumnormen vanuit COA zijn waaraan die huisvesting moet voldoen? Nee, we kijken niet naar de kwaliteit van de aangeboden woningen, dat is echt aan de gemeente. Vaker wordt de huisvesting in nader overleg met het COA aangeboden. Dat is in Castricum echter nauwelijks gebeurd.’’

Op de foto:
Majelle Slenters in gesprek met statushouders en sympathisanten. (Foto: Ans Pelzer)