Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg Castricum

Lute en Van der Eng: ‘Fietsersbond-variant meest ongunstig voor Castricum en Bakkum’

Castricum – De door de Fietsersbond ingediende oplossing voor de verkeersproblematiek op de Beverwijkerstraatweg is volgens Fons Lute en Henk van der Eng de meest ongunstige optie voor Castricum en Bakkum. Ze hebben de denktank, die de varianten moet beoordelen, gevraagd om hun visie bij de discussie te betrekken. Vorig jaar dienden Lute en Van der Eng de zogenoemde groene variant in als burgerinitiatief.

Het tweetal stelt: ,,Door niets te doen aan vermindering van ongelijkvloerse spoorwegkruisingen leidt deze variant tot zeer gevaarlijke situaties en vergroot deze de kans op ongelukken op de spoorwegovergangen. De Fietsersbond-variant veronderstelt ten onrechte dat het autogebruik in de toekomst zal verminderen. Vanuit bestuurlijk perspectief lijkt het ons gevaarlijk om het verkeersbeleid op deze onbewezen aanname te baseren.’’

Lute en Van der Eng wijzen erop dat het niet vanzelfsprekend is dat die gedragsverandering bij de weggebruikers daadwerkelijk tot stand zal komen. Als dat niet lukt, blijft de gemeente Castricum volgens hen achter met twee dorpskernen die structureel van elkaar zijn gescheiden door een spoorsnelweg die tot grote onveiligheid leidt. Ze zijn het eens met het gemeentebestuur dat alleen voor een robuuste, toekomstbestendige, bedrijfszekere en veilige verkeersoplossing dient te worden gekozen. ,,De Fietsersbond-variant kwalificeert volgens ons niet, doordat wordt uitgegaan van onjuiste veronderstellingen en doordat het voorbij gaat aan de nadelige gevolgen van spoorboekloos rijden voor de veiligheid van de gelijkvloerse spoorwegovergangen.’’ Morgenavond bespreekt de raadscommissie de verschillende varianten voor het verkeersprobleem. (Foto: Bos Media Services)