Limmen krijgt eerste gasloze wijk

Door de ondertekening op 24 november van de samenwerkingsovereenkomst tussen ontwikkelaar Corporatiekracht en Lokhorst Bouw en Ontwikkeling is een definitieve stap gezet in de realisatie van 22 nul-op-de-meter woningen in het project ‘de Vereeniging’. De woningen worden gerealiseerd op het terrein van de voormalige zuivelfabriek Ecomel. Nadat FrieslandCampina eind 2015 bekend maakte de vestiging in Limmen te willen sluiten is Corporatiekracht in opdracht van de eigenaar gestart met de ontwikkeling van dit project.

Hans de Visser van Corporatiekracht: ,,De zuivelfabriek was al sinds 1905 op deze locatie gevestigd en heeft veel voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling van Limmen betekend. De eigenaar wilde de herontwikkeling in deze geest voortzetten door het realiseren van zoveel mogelijk duurzame woningen voor starters uit Limmen. Bij de planvorming waren dit dan ook belangrijke uitgangspunten. Met als gevolg dat we 22 nul-op-de-meter woningen realiseren waarvan veertien binnen de door gemeente Castricum gestelde kaders voor sociale koopwoningen.”

De samenwerking met Lokhorst is de uitkomst van een uitvraag waarbij de aanbiedende partijen veel vrijheid kregen om middels een conceptwoning een aanbieding te doen op basis van het door Corporatiekracht geformuleerde wensenpakket. ,,We hebben bewust gesproken over een programma van wensen in plaats van een programma van eisen omdat we het bouwconcept van de aanbieders niet wilden doorkruisen door eisen te stellen die hiermee conflicterend waren”, aldus Bob Stolker van Corporatiekracht. ,,Op deze manier konden we de stichtingskosten laag houden maar toch zoveel mogelijk wensen realiseren. Hierdoor krijgen de kopers niet alleen een woning met NOM-specificaties maar ook een omvangrijke basisuitrusting en een luxe openbare ruimte.”

Het project zal naar verwachting in juni 2017 starten met de sloop van de bestaande opstallen. Hans de Visser: ,,We gaan er van uit dat het bestemmingsplan in maart wordt vastgesteld. Daarna gaan we in verkoop en kunnen we starten.” De verwachting is dat de realisatie na de bouwvak zal aanvangen. Lokhorstdirecteur Sander te Hoonte: ,,We hebben voor dit project onze bestaande conceptwoning aangepast tot een NOM-woning. Door de goede samenwerking met onze ketenpartners kunnen we de kostprijs laag houden en de kwaliteit hoog. Met dit nieuwe NOM-concept zijn we dan ook in staat om prima in te spelen op een gasloze toekomst!”

De kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte zal door Markus B.V. uit Amsterdam worden gerealiseerd. ,,Het door landschapsarchitect Marieke Adrichem gemaakte plan, wordt door ons gerealiseerd met verschillende typen gebakken bestratingsmaterialen, veel groen en in het plan geïntegreerde erfafscheidingen”, aldus Erik van der Neut van Markus. Daarnaast hebben we in goed overleg met de gemeente Castricum alle door hen gehanteerde uitgangspunten in het plan weten te verwerken zodat de gemeente straks de openbare ruimte naadloos in beheer kan overnemen.”