Lijsttrekkers aan het woord: Roel Beems (Lokaal Vitaal)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen bij ons de lijsttrekkers aan het woord van de partijen die in de gemeente Castricum deelnemen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente Castricum?

Roel Beems: ‘Niet eindeloos brainstormen maar oppakken, aanpakken en doorpakken’

Met de leus oppakken, aanpakken en doorpakken gaat Lokaal Vitaal de gemeenteraadsverkiezingen in. Lokaal Vitaal is voortgekomen uit GDB en CKenG. Roel Beems zit nu twaalf jaar in de politiek en blijft gedreven om iets voor Castricum te betekenen. ,,Er moet nog heel veel gebeuren. We zijn nog lang niet klaar in Castricum.’’

Door Ans Pelzer

,,In onze gemeente wordt eindeloos gepraat maar tot besluitvorming komt het vaak niet. Laat staan tot uitvoering van de plannen. Bij sommige zaken wordt het echt tijd om door te pakken. Ik noem Noord-End, Wouterland en de ontwikkeling van het strand dat al 25 jaar stil ligt. Over de omgeving van het stationsgebied praten we al jaren. Wij noemen in ons verkiezingsprogramma twee mogelijkheden. Het spoor verlagen of de Mient verleggen naar de achterzijde van het spoor.’’

‘Duizend nieuwe woningen’

,,We hebben goed nagedacht over wat het belangrijkste is voor onze inwoners. Letterlijk een dak boven je hoofd is een van de eerste levensbehoeften. Wij willen duizend nieuwe woningen in onze gemeente. We praten er steeds over, maar er gaat geen heipaal de grond in. Vaak kan er niet gebouwd worden vanwege allerlei regelgeving vanuit de provincie. Ik denk dat we als gemeente steviger kunnen optreden. Er moeten gewoon veel woningen bij komen. We doen in ons verkiezingsprogramma veel suggesties over waar er versneld gebouwd kan worden. Bijvoorbeeld op de bouwlocatie van het voormalig zwembad, Kooiplein, op de grond van de voormalige Maranathakerk, Zuid 111 in Akersloot en nog meer andere locaties.’’

Gezondheid centraal

,,Wij zijn de sportiefste partij van Castricum. Voor ons staat de combinatie gezondheid, bewegen en sport centraal. Heel concreet omarmen we voor honderd procent het sportpark in Akersloot en de herinrichting van sportpark Wouterland. Er kunnen veel meer bewegingsplaatsen voor jongeren en ouderen komen. Dat hoeft allemaal niet zoveel te kosten. In landen als Spanje en Portugal vind je overal, ook langs de kust, bewegingsplaatsen. Waar je fiets-, roei-, en klimbewegingen kunt doen. Maak als gemeente een bewegingsplan! Zet ook gezonde voeding op de agenda. Dat is belangrijk voor gezondheid. We denken ook aan mentale gezondheid. Eenzaamheidsaanpak onder ouderen en jongeren kan ook het welzijn en de gezondheid bevorderen.’’

Ruimte voor huisartsen

Geef voor de gezondheidszorg letterlijk de ruimte aan huisartsen. Huisartsen hebben meer taken en meer ruimte nodig voor hun praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de praktijk van Van der Maarel en Doeksen en Tromp. Zij hebben heel hard een grotere ruimte nodig. Daar moeten we gewoon voor zorgen!’’

Aanpassen N203

,,Veiligheid en ook verkeersveiligheid zijn belangrijk voor ons. Er wordt op veel plaatsen te hard gereden. Met de toename van het aantal koeriersdiensten ontstaan er meer onveilige situaties. Daar willen we echt wat aan doen. De N203 is in onze ogen al jaren een gevaarlijke weg waaraan nodig wat moet gebeuren.’’

Lagere lasten

,,We willen lagere lasten voor inwoners, temeer daar de energieprijzen stijgen, de inflatie toeneemt en het ernaar uitziet dat de AOW bevroren wordt. In de gemeentebegroting is de BUCH-werkorganisatie de grootste kostenpost. Dat is bijna veertig procent van de begroting. Als je daar goede controle over hebt, kun je de lasten voor inwoners beperken. We hebben bijvoorbeeld vier gemeentehuizen en het inhuren van externen gaat maar door. De ICT is een voorbeeld waarbij het goed fout gaat. We moeten veel korter op de bal staan.’’

Lange termijn

,,Castricum moet door voor volgende generaties. We moeten meer over de lange termijn nadenken. Wat voor dorp willen we voor onze kinderen? Daarbij moeten we ook klimaatadaptie op de agenda zetten. Wat doen we met de wateroverlast? Lokaal Vitaal heeft een krachtig programma en sterke kandidaten. Ik heb er vertrouwen in dat we de grootste partij worden.’’ (Foto: aangeleverd)