Lijsttrekkers aan het woord: Rob Dekker (VVD)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen bij ons de lijsttrekkers aan het woord van de partijen die in de gemeente Castricum deelnemen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente Castricum?

Rob Dekker: ,,VVD vindt woningbouw, duurzaamheid en financiën belangrijk’’

Rob Dekker (42) spreek ik in zijn winkel in Akersloot. In die kern is hij ook geboren en getogen. Hij woont daar met Simone en hun drie kinderen. Hond Tes is ook van de partij. De keuken grenst aan de winkel en daar aan de keukentafel nemen we de Castricumse politiek door. De kinderen en de klanten komen ook langs en voorbij.

Door Ans Pelzer

Het is te merken dat Rob al erg lang actief is in Akersloot. Veel inwoners kennen hem en komen voor een praatje. Rob is bij heel wat verenigingen te vinden. De scouting, de Sinterklaasintocht, de Ondernemersvereniging… Met zoveel activiteiten kom je vanzelf in aanraking met de lokale politiek. Sinds 2008 schuift hij regelmatig aan bij de VVD-fractie. Eerst als commissielid, raadslid en sinds 2018 als lijsttrekker. Bij de aankomende verkiezingen is hij opnieuw lijsttrekker. Die lijst is een mix van jong en oud, ondernemers, studenten en mensen uit het bedrijfsleven. Bovenal, vijf nieuwe mensen in de politiek bij de eerste tien. De volledige top tien bestaat – naast Rob – uit Gerrit Krouwel, Jeroen Slot, Martin Coenen, Tessa Esser-de Bree, Daan Hespe, Victor van der Wel, Andries de Rooij, Renata Shalders en Loek Wellink. Waar ligt de focus bij de VVD de komende periode?

Gedifferentieerd bouwen

Rob: ,,Zoals in heel Nederland is betaalbare woningbouw ook wat ons betreft het allerbelangrijkste. We moeten gedifferentieerd bouwen. Een mix van sociaal, midden en het duurdere segment volgens de verhouding 30/40/30. Die verhouding is nodig om nieuwbouwplannen ook betaalbaar te houden. De gemeente heeft geen eigen grond en de grote vraag is dus waar woningbouw kan plaatsvinden. Dat vraagt om creativiteit. We moeten op zoek naar grotere percelen zodat je ook ruimte kunt creëren voor zorgwoningen. De kernen zijn eigenlijk al vol. Wat rest zijn oude bedrijfslocaties, parken, kerken en scholen. En zodra die locaties in beeld komen, start daarmee ook vaak de weerstand. Begrijpelijk, direct omwonenden hebben ook rechten. Maar het zijn duivelse dilemma’s. Ja zeggen tegen de een, betekent nee voor de ander.’’

‘Meer locaties’

Als we bijvoorbeeld in vijf procent van het buitengebied zouden mogen bouwen is er al veel meer mogelijk. Maar ook daar, sommige partijen vinden dat overigens heel fijn, belet de provincie nieuwbouw met opgelegde regels. We hebben medewerking nodig van de hogere overheden zoals het rijk en de provincie om te mogen bouwen. Op dit moment is alleen binnenstedelijke inbreiding mogelijk. Wij blijven ijveren voor meer locaties. Via diverse moties hebben wij de afgelopen jaren gestuurd op meer woningbouwpotentie. Na de verkiezingen moeten we direct aan de gang met een betere woonvisie en de aantallen woningen per kern inzichtelijk maken. Maar het mag duidelijk zijn, in gelul en procedures heeft nog nooit iemand een thuis gevonden.’’

Duurzaamheid en financiën

Net als onze inwoners vinden we duurzaamheid belangrijk. Onze afvalscheiding gaat inmiddels voortvarend. Maar als gemeente kunnen we niet alles zelf betalen. Het rijk delegeert de verduurzamingstaken naar de gemeente. Het rijk moet dus ook over de brug komen met voldoende financiële middelen. We gaan als gemeente niet bijplussen en extra geld uittrekken voor verduurzaming. Dat is namelijk uw belastinggeld en de VVD gaat daar zuinig en verantwoord mee om. De lokale belastingen houden we zo laag mogelijk.’’ (Foto: aangeleverd)